Cinaslı Şiirler

DİLDEKİ KIVILCIM

DİLDEKİ KIVILCIM

Semtine uğrama, ukala gevezenin,
Akıl satar, hep karışır adama, kıllı!..
Yanında ol arifin, hikmetle gezenin,
Kıvılcımlar çakar, ışır adamakıllı!..

TOP