Cinaslı Şiirler

SEL GELİYOR!

Sömürü medeniyet kılığına bürünmüş,
Sarılmış “evrensel”e, “global”a “küresel”e.
İştahları kabarmış, dağlar gibi taşıyor,
Sürüklenecek sanki bütün yer küre sele…

05.01.2007  

 

TOP