EZİNELİ YAHYA ÇAVUŞ

EZİNELİ YAHYA ÇAVUŞ

yahyacavus.jpg

Sol taraf harabe, sağ Ertuğrul Tabya,
Ortada imandan seksen tane kaya,
Kartalların gözü hakimdi deryaya
Şehit takımıyla Ezineli Yahya…

Zırhlılar kusuyor, yağmur gibi gülle,
Kim çıkabilirmiş, denizden sahile?
Yiğide emanet, şanlı Çanakkale,
Şehit takımıyla Ezineli Yahya.

Yahya askerlerin başında ser idi,
Düşman alayları kar gibi eridi.
Seksenin tamamı er oğlu er idi…
Şehit takımıyla Ezineli Yahya.

Şarapnel yağmuru, yerler delik deşik,
Şehitlik kokuyor, havalar değişik,
Yücelen ruhları, millete bir ışık,
Şehit takımıyla Ezineli Yahya.

Sanki bir orduyu gizler küçük siper,
Kuşlar getirmişti, makamdan bir haber,
Alınlarını öptü yüce Peygamber,
Şehit takımıyla Ezineli Yahya….

TOP