BU GÜN 18 MART, SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ!

 

Şanlı Çanakkale Zaferimizin yıldönümü!
Maceraperest, beceriksiz, deneyimsiz ve çoluk çocuk iktidarı olan İttihat ve Terakki dönemiydi. 2.Abdülhamid Han gibi bir siyaset dehasını devirerek gelmişlerdi. Bunların yüzünden ordumuz, Balkanlarda büyük hezimete uğramış, yüzbinlerce askerimizi şehit ve yüzbinlercesini de esir vermişti. Üstelik topunu, tüfeğini, cephanesini, yiyecek ve giyeceklerini bile düşmanlara kaptırmıştı.
Acemi iktidar, bu yenilgilerin faturasını paşalara keserek, kahir ekseriyetini emekliye sevketmiş, bir kısmının da rütbelerini aşağılara çekmişti. Böylece ordumuz eğitimsiz de bırakılarak, hayalet ordu haline getirilmişti.
Maceracı İttihatçılar tam bu sırada, Osmanlı’yı 1.Dünya Savaşı’na sokacak olan o iki Alman gemisini Çanakkale Boğazı’nı geçirerek Marmara’ya kabul etmişlerdi. Osmanlı bayrağı çekmiş olan bu gemiler Alman mürettabatının kumandasındaydı. Almanya’dan kumanda edilen bu gemiler Karadeniz’e çıkıp, sağı solu bombardıman ederek Osmanlı’nın başını belaya sokmuşlardı. Bunu bahane eden Haçlılar üstümüze çullanıp bizi tarihten silmek istemişlerdi.
İttihatçıların acemilik ve maceraperestlikleri yüzünden düştüğümüz bu büyük tuzağa rağmen, milletimiz yediden yetmişe kenetlenmiş, gücünü son damlasına kadar ortaya koyarak, Allah’tan yardım dileyerek, yüzbinlerce şehit vererek, Çanakkale zaferini kazanmış, bütün dünyayı kendisine hayran bırakmıştı.
Çok pahalıya malolan bu zaferin verdiği moralle, Anadolu’daki mücadele de başarılmış ve bağımsızlığımız tekrar kazanılmıştı. Milletimizin sanatkarları ve şairleri bu zaferlerimizi eserleri ile bize emanet ederlerken bir de dua bırakmışlardı:
“Allah bu milleti bir daha istiklal savaşı yapmak zorunda bırakmasın!”
Çünkü, kazanmamıza rağmen, bu savaş, öncesi ve sonrasıyla milletimize yüz yıl zaman kaybettirmişti.
Bugün Haçlılar yüzyıl önceki oyunlarını tekrar sahneye koyma peşindeler. İktidardakilerin tecrübesizliklerinden yararlanarak Müslüman yurtlarını kan gölüne döndürdüler. Bizi de bu yangına çekmek için aynı oyunları deniyorlar. O günkü müttefikimiz Almanya, gemilerini yurdumuza sokarak ve bunu acemi ittihatçılara kabul ettirerek, bizim bayrağımızla sağa sola saldırtmış, bizi savaşa sokmuştu. Bu günkü müttefikimiz ABD ve NATO, aynı şekilde teknolojik silahlarını yurdumuza sokarak, tecrübesiz yetkililerimize bu silahların tetiğinin de bizde olduğunu dünyaya ilan ettirerek, Alman gemilerinin o günkü yaptıklarını yapma peşindeler. O gün Osmanlı, Alman gemilerini nasıl kontrol edemiyor idiyse, bu gün ülkemizdeki silah ve teknik cihazların kontrolü de bizde değil. O gün maceraperest ittihatçılar yaptıkları büyük hataları nasıl savunmuşlarsa, bugünkü tecrübesiz yetkililer de aynı şekilde bu hatalarını savunma peşindeler. O günkü iktidarın bu hatalarını savunmasında  “Turan” hayalleri ön plandaydı. Bu günkü hataların savunulmasında da “Osmanlı” hülyaları motif olarak işleniyor.
Tarih yüzyıl ara ile yeniden tekerrür etme aşamasına geldi.
İşte bugün 18 Mart Çanakkale zafer günü!
Milletimizin bu zaferini kutlarken ve şehitlerimize rahmet dilerken, hep birlikte haykırıyoruz:
Biz bu oyunu bozacağız!..
Tecrübesiz ve tarih bilmez iktidar mensuplarını şiddetle sarsıyoruz:
Kendinize gelin!
Yazık ediyorsunuz!
Bu millete bir yüz yıl daha kaybettirmeyin!..
Bu milleti tekrar bir Çanakkale ve İstiklal Savaşı Destanı yazdırmak mecburiyetinde bırakmayın!
Bu millet daha çok destanlar yazabilir ama, her destan çok pahalıya mal olur!..
Çanakkale’yi anlayın!
Milletimize yazık etmeyin!
Şehitlerin kanından ibret alın!
Kendinize gelin!..

Ekrem Şama