BAŞINIZ SAĞOLSUN, GEÇMİŞ OLSUN!

Dünyanın tüm mazlumları; hakkınızı savunmak için bir ömür veren Erbakan hocam vefat etti, başınız sağolsun!
Dünyadaki tüm zalimler; çarkınıza çomak sokabilecek olan adam Erbakan öldü, geçmiş olsun!
Dünya Müslümanları; sizin davanızın savunucusu ve sizi hak ettiğiniz onurlu yere taşıyabilmek için projeleri olan ve onları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan Erbakan Hocam vefat etti, başınız sağolsun!
Gece gündüz hiçbir hesap yapmadan Milli Görüş’ün başarısı için çalışanlar; Erbakan Hocam vefat etti, başınız sağolsun!
Milli Görüş liderini seviyor gözükerek menfaat devşirmeyi amaçlayanlar, Milli Görüş’ü atlama taşı olarak kullanmış olanlar, liderini seviyor gözüküp, milletvekili, belediye başkanı, bakan, başbakan ya da daha yüksek makamları elde etmeyi umanlar; Erbakan öldü, geçmiş olsun!
Öksüzler, yetimler, yoksullar, maluller, engelleliler, emekliler, çalışanlar, sanayiciler, esnaflar, çiftçiler, tacirler; Erbakan Hocam vefat etti, başınız sağolsun!
Rantiyeciler, tefeciler, vurguncular, fesatçılar, ihaleciler, istifciler, medyatörler; size dur diyebilecek ve yağlı kuyruklarınızı elinizden alabilecek potansiyele sahip olan lider Erbakan öldü, geçmiş olsun!
Arkasından hançerlediğiniz için kahrından kalbi kanayan ve rahatsızlaşan Erbakan için kendini hastaneye gitmek zorunda hissedenler; aleyhimize konuşulmasın, ya da tabanını da oyalım hesabı yaparak onun için timsah gözyaşları dökmek zorunda kalanlar; Erbakan öldü, geçmiş olsun!
Onun Milletin gözündeki değerini düşürebilmek için, fiskos halinde hanedanlık kuracağını, oğlunu kızını makamlara getireceğini fısıltıyla yayarak, ona ve evlatlarına iftiralar atmayı menfaatlerine uygun bulanlar; Erbakan öldü, geçmiş olsun!
Milli Görüş’ün Türkiye’nin tek kurtuluş reçetesi olduğunu ondan öğrenerek, kendi gücüyle kalkınacak, İslam ülkelerine lider olabilecek,  müreffeh, yaşanabilir bir Türkiye’nin ancak bu reçeteyle mümkün olduğunu bilerek, bunu gerçekleştirmek için çalışanlar; Erbakan Hocam vefat etti, başınız sağolsun!
İslam Medeniyeti’nin yenildiğini, kurtuluşun ancak Batı Medeniyeti’nin hakim kılınmasıyla mümkün olduğunu savunanlar, Amerikan mandacıları, Avrupa Birliği mandacıları, taklitçiler; bu tezlerinizi matematik formüllerle çürütüp sizi millete teşhir edebilecek olan Erbakan öldü, geçmiş olsun!
Batı Medeniyeti’nin kaba kuvvete ve zulme dayandığını, insan fıtratına uyan medeniyetin ise vahye dayalı ve insanlığa hep mutluluk getirmiş İslam Medeniyeti olduğunu savunanlar; bu konuları size öğretmiş olan Erbakan Hocam vefat etti, başınız sağolsun!
Gazete fotokopilerini delil diye gösterip olmadık iftiralar atarak onu ömür boyu “Savunan Adam” konumunda tutmak için aldığı emirle gece gündüz çalışmak zorunda kalan “hukuk adamları”; Erbakan öldü, geçmiş olsun!
Onun; iktidara gelerek planlarını projelerini yürürlüğe koymayı başaracağını anladığınız zamanlarda yürürlüğe koymak üzere; modern, posmodern, klasik ya da dış destekle “cuntacılık” heveslerini hep kursaklarında taşıyanlar, Erbakan öldü, geçmiş olsun!
Türkiyem; Erbakan vefat etti, başın sağolsun!

Ekrem Şama
www.ekremsama.com