HAYAT VE ŞİİR

 

HAYAT VE ŞİİR

Baktın ki, biri hiç hatırlamıyor mematı,
Çağırıp göster bir teneşir, kendine gelsin;
Baktın gönlü ölü, hatırlamıyor hayatı,
Çağır oku bir tane şiir, kendine gelsin…

Ekrem Şama