İşte Bu Bayrak ÇIKTI

İşte Bu Bayrak ÇIKTI

Hilelerle Çanakkale

Hilelerle Çanakkale

Duygu dolu şiir sevenlere

Şu Bogaz Harbi

Şu Bogaz Harbi

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİK TARİHİ

 
Yaklaşık 1300 yıllık tarihtir bu.
Yanyana, iç içe, tek yürek bir tarihten söz ediyoruz.
Kürt kavmi İslam ile Türk kavminden 100-150 yıl önce tanıştı. Kürt kavminin Müslüman olması, bölgenin Hazreti Ömer devrinde İyad Bin Ganem ve Halid Bin Velit kumandasında İslam orduları tarafından fethiyle başlamıştır. 
Türkler ise Abbasiler devrinde İslam’ı kabul etmeye başlamışlardır. Büyük Selçuklu Devleti’nde  aynı çatı altında buluşup, yüzyıllarca iç içe yaşamışlardır.
1071 yılında Alpaslan’ın Anadolu kapılarını Müslüman Türklere açması sürecinde, Kürtler en büyük desteği vermişlerdi. Anadolu Selçuklu devletinde  de beraber oldular.  
Kısa süre sonra Müslümanlar arasına tefrika girdi.
Bağdattaki meşru Halife’nin paralelinde, Şii Fatımi Devleti  Kahire’de de bir halifelik ihdas etti. Bu tefrika’dan istifade eden Haçlılar 1094 de Büyük Haçlı seferlerini başlatarak Müslüman yutlarını katliam ve işgale tabi tuttular. Kürt ve Türk halkı ayırd edilmeden katliam ve yağma yaptılar. Kürt yurtlarını içine alan Urfa’da bir Haçlı devleti kurdular.1099’da Kudüs katliam, yağma ve işgal edildi. Niyetleri Mekke ve Medine’yi de işgal ve yağma etmekti. Ama İmadeddin Zengi, Nurettin Zengi ve Selahattin Eyyubi tarafından durduruldular. Yine Türk ve Kürtlerin de beraber mücadelesi ile Haçlılar İslam yurtlarından kovuldular.  
Kısa süre sonra Moğol istilası vaki olduğunda, her iki milletin de yurtları yeniden çiğnendi katliama tabi tutuldular. Moğol belasından kaçıp Anadolu’ya sığınan yüzlerce Horasan Ereni, Andolu’yu aydınlatıp cihad ateşini tekrar tutuşturdu. İşte bu aydınlık havada Osmanlı Devleti kuruldu. 
Ondan sonraki yüzyıllarda Anadolu’nun doğusu ve özellikle Kürt kavminin yaşadığı yurtlar, İran’dan kaynaklanan itikadı tartışmalı kişi ve akımların etkisine girdi.
Yavuz Sultan Selim Han Ve İdrisi Bitlisi el ele vererek bu itikadi bozukluğu yaygınlaştırmaya çalışan akıma karşı Müslüman Kürt halkın kurtuluşunu sağladılar. Halifeliğin de Osmanlı Devleti’ne intikali ile, her iki Müslüman kavmin yüzyıllar süren işbirliğinin sağlam temelleri bu dönemde atıldı.
Halifelik makamını kendi sömürü emellerinin önünde engel gören Haçlılar, diğer bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de sağlam yapıları dağıtmak için Hilafet müessesesinin kaldırılması için, her türlü entrikayı çevirdiler. Araplar ve Kürtler üzerinde çok çalıştılar. Allah’a şükür ki buna muvaffak olamadılar. Çünkü Müslüman Kürtler bütün cephelerde, mesela Kafkas cephesinde, Çanakkale’de, Kütül Emare’de, Irak’ta, Suriye’de ve diğer cephelerde Türklerle tam bir sadakat ve kahramanlıkla mücadelelerde beraber oldular, gazi ve şehit oldular.
1830’lu yıllardan itibaren Osmanlı Devleti’nde başlatılan batılılaşma hareketlerine paralel olarak, batılılar ve Rusya, bölgede ifsat hareketlerine tevessül ettiler. Halife’nin ve Osmanlı yöneticilerinin İslam’dan döndükleri propagandası ile kardeşliği bozmaya çalıştılar.
Ruslar, 93 harbi ile Akdeniz yolunu kendilerine açacaklarını sanıyorlardı, ama geçemediler. Boğazlardan geçemediler, Balkanlardan da  yol açamadılar. Bu sefer de doğudan İskenderun körfezine geçmeyi denediler. Bu yol üzerinde Ermeniler ve Kürtler vardı. Ermanileri bağımsız Ermeni devleti vaatleri ile Kürtlerin üzerine musallat ettiler. Kürt yurtlarında çok katliamlar yapıldı. 
2.Abdülhamit Han, hem Rusların bu hamlesini önlemek, hem de Ermeni katliamlarını durdurmak amacıyla özellikle Kürt aşiretlerinin bağrından çıkardığı Hamidiye Alaylarını kurdu. Asker sayısı olarak 100-150 bini bulan bu alaylar, gerçekten destansı başarılara imza atarak, Ermeni katliamını durdurdular.  
1909 darbesi ile İttihat Terakki iş başına gelince, Rusların yardımı ile Ermenilerin bağımsız devlet kurmak amaçlı yeni ataklar başlattıklarını görüyoruz. Sarıkamış harekatından sonra Ermeniler iyice azıttılar. Katliamlar yaptılar. Bunun üzerine de 1915 yılında Ermeni tehciri başlatıldı.
Ruslar 1916 da doğudan Karadeniz, Doğu Anadolu ve Kürt yurtlarını çiğneyerek ileri harekata geçtiklerinde, Ermeni desteğini yanlarında buldular. Çok katliamlar yaşandı.
1917 Rus Bolşevik ihtilainden sonra Ruslar Anadolu içlerindeki cepheleri Ermenilere bırakarak savaştan çekildiler.
Çok kanlı olan Ermani katliamları yeniden başladı.
1919 yılında, İstanbul’dan doğu cephesine gelen 15. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir’in hatıralarında kaydettiği gibi İngilizler ve Ermeniler, casusları vasıtası ile Kürtleri isyana teşvik ve tahrik etmişlerse de buna itibar etmemiş olduklarını görüyoruz. İsyan etmek bir tarafa, Milli Mücadele’ye katkıda bulundular.  Bölge halkı yediden yetmişe seferber olarak, Hamidiye Alaylarından kalan asker ve silahlarla milli kuvvetlere destek vererek,büyük başarılar kazandılar. 
Kurulan Cumhuriyet döneminin en önemli olayları Hilafetin kaldırılması ve devrim kanunlarının amacından da saptırılarak şiddetle uygulanmaya başlamasıdır.
Bu yanlış uygulamalarla yurdun her tarafında ve Kürt-Türk kardeşlik mozayiğinde çatlaklar meydana geldi. İslam kardeşliğinin bağları koparılmaya çalışıldı. İslamın yeniden hakim olması ve Müslümanları birleştirecek Müesseselerin kurulması amaçları ile yapılan harekatlar, içeride ve dışarıda Kürt kavmiyetçiliği hareketi gibi gösteriliyordu. Bölgede derin acı hatıralar bırakan bir takım askeri harekatlar yapıldı. 1950’li yıllardan itibaren ortalık sakinleşmiş, yaralar sarılmaya başlamıştı ki, yeni planlar ve melanetler devreye sokulmaya başlandı.  
Bu sefer kurulmuş bulunan İsrail devletinin “Büyük İsrail” yapılabilmesi için melanetler başlatıldı. Planlar, projeler, programlar yapıldı. Büyük Ortadoğu Projesi adyla hazırlanan melun projenin hayata geçirilmesi için, her iki kardeş topluluğunun, içinden de işbirlikçiler, partnerler kullanılmaya başlandı.  Melun projenin sahipleri bölgeye silahlar soktular. Teröre destekler verdiler. Son 30-40 yıldır bu melun projeleri yürütmeye çalışıyorlar. 
İsrail boş durmuyor, Amerika boş durmuyor, Avrupa, Rusya boş durmuyor. İlla ki İsrail himayesinde devletçikler kurulacak, sonunda da alavere dalavere Arzı Mevud safsataları gerçekleştirilecek.
Büyük fotoğraflara bakıldığında çok mesafe almış olduklarını görüyoruz.
Kardeşler uyanmaz, tarihi kardeşliğin gereği, birbirlerine sarılıp birlikteliklerini pekiştirmezlerse, karşılıklı hatalardan dönmezlerse, İslam Birliği için çalışmazlarsa, Allah korusun melun proje başarıya ulaşacak.  
Yeni yeni başlatılmakta olan bölge ülkelerinin işbirliği geliştirlerek, büyük bir birliktelik kurulmalı, yabancı güçler kardeşlerin arasından sökülüp atılmalı ki, melun planlar bozulsun.
 
İSLAM BİRLİĞİ
 
İslam Birliği diyor bunca ayet,
Hepiniz birleşin diyor, Yaradan;
Emre uymayıp birleşmezsek şayet,
Daha çok kan fışkırır bu yaradan…
 
Ekrem Şama

    2001 ylında başlattılar. “Tanrı’yı kıyamete zorlamak” gibi sapık bir fikirle İslam dünyasına saldırdılar.  Bu saldırının arkasında Avenjelist sapkınlıkların olduğunu artık herkes biliyor. Siyo...

    Muhterem halkımız! Sayın Basın mensupları! Biz Müslümanların üç tane Mukaddes Beldemiz ve bu beldelerde üç Mukaddes Mabedimiz vardır: Mükerrem Mekke’de Allah’ın evi Kabe! Münevver Medine’de ...

    Hem de nasıl bir kavga? İki sene sonraki seçimler için kollar sıvanmış, nasıl yaparsak kazanırızın hesabı içinde karanlığa yumruklar sıkılyor. Barajlar, ittifaklar, rakipler, yandaşlar, istifay...

    Eski bakan Sayın Nabi Avcı’yı izliyoruz canlı yayında. Pos bıyıklarının altından muzaffer bir gülümseme ile kasıla kasıla gerile gerile spikere bakarak şu sözleri söylüyor: “NATO hedef  ta...

 TC.Kurucusu Mustafa Kemal'i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşman olarak hedef tahtasına oturtmuşlar ve ateş etmişler. Çirkin, ayıp, düşmanca, rezalet ve nefret uyandıran bir durum. En ser...

    11 Eylül 2001, ABD İkiz Kuleler mizanseni. 15 Temmuz Türkiye’de FETÖ darbe girişimi. Başbakan Binali Yıldırım ABD ziyaretinden yeni döndü. Seyahatin bir değerlendirmesini yapacak değiliz. A...

  İlk kıblemiz, kendisi ve çevresi mübarek kılınan Mescidi Aksa. Peygamberler, sahabeler, şehitler, sultanlar yurdu Kudüs. Lozan Anlaşması, arkasından Siyonist terörü, arkasından da tamamen suni İs...

        Din Adamları Birliği Derneği, kısaca Din Bir Der, Medrese Alimleri Vakfı kısaca MEDAV ve Trabzon Kuran Kursları Dernekleri Federasyonu’nun organize etiği KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ adıyla yapıl...

  Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta önemli bir söz söyledi. Medeniyetlerin başkenti sayılan İstanbul hakkında idi bu söz. Aynen şöyle dedi: “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet etti...

  Yaklaşık 1300 yıllık tarihtir bu. Yanyana, iç içe, tek yürek bir tarihten söz ediyoruz. Kürt kavmi İslam ile Türk kavminden 100-150 yıl önce tanıştı. Kürt kavminin Müslüman olması, bölgenin Hazre...

    Amerika’nın kökleri sömürgeci, katliamcı, entrikacı Avrupa’ya dayanır. Daha kurulmadan önce yüz milyona varan Kızılderili katliamı, soygun, talan, entrika. Kuruluş yıllarında acımasız katliaml...

  Şu bilgileri paylaşmam gerekiyor:   ***Bu kitap çok az sayıda ve hatıra baskısı olarak çıkıyor. ***Dağıtıma verip birilerini ürkütmemek şartları ileri sürülüp ancak bastırabildik. ***Kitabımız...

    Hayretler içindeyiz! Milli Savunma Bakanı Sayın Canikli Kara Harp Okulu açılış töreninde açıkladı: “Çok acı tecrübelerle en ihtiyacımız olduğu zamanda dostlarımız, müttefiklerimiz parasını peş...

    Herkes bilir, ringe çıkmış sporcuların birinin bazen ya kaşı açılır, ya bileği incinir, ya da bacağı aksamaya başlar. Bu durum rakibi için bulunmaz bir fırsat oluşturur. Artık maçın geri kalan ...

İ   Muhterem milletimiz,   Çok değerli basın mensupları.   İslam İşbirliği Teşkilatının 48. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz.   Dünyadaki müslümanların birliğini t...

        Planlanan ve beklenen Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın görüşmeden önce açıkladığına göre çantasında şu dosyalar vardı: Amerika'nın terör örgütlerine silah desteğ...

    Bir tebliğ aracı olarak düşünmüşseniz. Milli Görüş davasına hizmet etmek gayesindeyseniz, yani bizim yakada görev yapıyorsanız peşin olarak söyleyelim, şiir elinizde akkor halindeki közdür.  Ne...

    Son devrin ünlü politikacılardan birisi tüylerimizi diken diken eden bir açıklama yaptı: “Sokağa çıktığımızda üzerimize yönelen nefretli bakışlar hissediyorum.” Biz böyle değildik. Bin yıldır...

    30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanımızın verdiği bir resepsiyonla kutlandı. Cumhurbaşkanı, yani Reis, veciz bir konuşma ile katılanların ve Milletimizn bayramını terbik etti. Şimdi biz o ko...

    Muhterem halkımız, muhterem basın mensupları! Sözde global, küresel, evrensel diye nitelenen dünya zehirli meyvelerini veriyor. Dünyanın her yerinde Müslüman halk ezilmeye, vurulmaya, katliam ...

      Tarihimize baktığımız zaman sayılamayacak kadar çok ve parlak zaferler elde ettiğimiz görülür,  Bunların yıldönümleri 365 gün içine dağılmıştır. Dikkatlice incelediğimizde en çok ağustos ayı...

G E L İ Y O R Nihayet geliyor! İŞTE BU BAYRAK 1-Bayrak Şiirleri2-Taşlama Şiirleri (Merdane sözler)3-Milli Görüş ve Erbakan Şiirleri4-Tarih ve İbret Şiirleri5-Cinaslı Şiirler6-Diğer Şiirler Yüzle...

    Rahat uyumanın yolunu nihayet keşfettim dostlar. Bilirsiniz, gerek şahsi, gerek ülke ve gerekse dünya meseleleri bazen insanın uykusunu kaçırır. Bazen dediğimize bakmayın, hemen her gece insana...

    Tarih öyle bir alan ki, isabet, sadakat, hamakat, gaflet, dalalet, ihanet… Ne arasanız bulmak mümkün. Hem de rekorlara konu olmaya aday olanlarını.  Bugünkü yazımızda gaflet rekorları kırmış bi...

TOP