İşte Bu Bayrak ÇIKTI

İşte Bu Bayrak ÇIKTI

Hilelerle Çanakkale

Hilelerle Çanakkale

Duygu dolu şiir sevenlere

Şu Bogaz Harbi

Şu Bogaz Harbi

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

 

 

 
 
Din Adamları Birliği Derneği, kısaca Din Bir Der, Medrese Alimleri Vakfı kısaca MEDAV ve Trabzon Kuran Kursları Dernekleri Federasyonu’nun organize etiği KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ adıyla yapılmış olan Doğu Ve Güneydoğu bölgelerimizdeki Medrese, Kuran Kursu, ilim yuvası gibi manevi odak merkezlerini kapsayan 5 günlük ziyaretlerde Doğu Karadeniz illerinden katılan yaklaşık 50 kişinin içinde biz de bulunduk.
Neyi amaçladık?
Bundan öne “Akil Adamlar” gibi iddialı bir etiket adı altında yapılan ve çok pahalıya malolduğunu bildiğimiz ziyaretlerdeki çalışmalarla, adeta büyüteç ve cımbız kullanarak “ayırım noktaları” araştırılmış ve rapora bağlanmıştı. 
Bu yaptığımız ziyaretlerin en büyük amacı ise, yaklaşık 1300 yıldır oluşmuş bulunan ve üzerine sis perdesi çekilmeye çalışılan birlik ve kardeşliğimizin öne çıkarılmasıdır.
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Bitlis illerimizdeki çok sayıda manevi odak noktası, bunların idarecileri, müderrisleri, öğrencileri ve bölge halkı ile hemhal olduk. Gündem ve güzergah tamamen bizim tarafımızdan belirlenmek üzere, başta İçişleri Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız, valilik, kaymakamlık ve güvenlik teşkilatları yardım ve destek verdiler, refakat ettiler.
Yaşadığımız duygu seli, akııtığımız sevinç gözyaşları buralara sığmaz. Bizim bu yazımızda birlik beraberlik adına neleri gördük, neleri önereceğiz, konularını vurgulamamız yerinde olur. 
Bir müderrisin kucaklaşırkan kulağımıza fısıldadığı bir cümleyi yazmadan geçmek olmaz. 
“Onlarca yıldır yollarınızı gözledik. Nihayet geldiniz. Bu gün bizim için bayram günü sayılır…”
Şu kanaate vardık ki, bu buluşmalar ve kaynaşmalar çok hayırlı neticeler verecektir. Ama bu yetersizdir.  
Elbette yaptığımız çalışmalar ve edindiğimiz intibalar sebebiyle bölgedeki terörün ve terör imajının sona erdirilmesi, halkımızın bütünleşmesi gayesine matuf çok önemli önerilerimiz var. Nihai ve kesin çözümün İslam Birliği ile sağlanacağı görüşümüzü, mevcut hükümetin hizmet ve yatırım ataklarının daha da geliştirilmesinin lüzumlu olduğu gerçeklerini mahfuz tutarak, önerilerimizi çok özet halinde takdim etmek isteriz:
Birinci olarak bölgenin tarihi ve tarih haritası milletimizin arzu ettiği ve gerçek şekilde yeniden yazılmalı ve çizilmelidir. Örnek olarak Mardin’de bulunan Artuklu Üniversitesi’nden bir öğretim görevlisi kardeşimize arz ettiğimiz gibi, Kuran ve Hadisi şerifler belge ve delil kabul edilerek, bölgeye Peygamberler penceresinde bakarak, gerçek tarihi araştırılıp yazılmalıdır. Efendim, Kuran ve Hadisi Şerifler tarihi belge kabul edilmiyor ki, diye gelebilecek itirazlara cevaben deriz ki, tahrif edilmiş eski kutsal kitaplar tarihi delil kabul edilerek bölgemiz Arzı Mevud gibi bir safsata ile teröre bulanmadı mı? Mescidi Aksa’yı yıkmak için bahane ararlarken, altında ve yanıbaşlarında muharref kitaplara dayanılarak tüneller açılmadı mı? Onlara gelince tahrif edilmiş metinler delil, bize gelince peygamberler evliyalar, şehitler diyarı olan bu bölge, bunlar hiç yokmuş gibi okutulup öğretiliyor. Biz neden yapmayalım? Yeniden araştırmalar yapılarak buraların manevi temel taşları ve orta direkleri halkımıza ve öğrencilerimize öğretilmelidir. Bu amaçla bölgede bulunan üniversiteler araştırma yapmaya yönlendirilmeli, teşvik edilmelidir. Tarihimiz öğrencilere okutulurken ırk ayırımı hissini uyandıracak ifadeler kullanılmamalı, bu milletin bir mozayiği olduğu daima göz önünde bulundurlulmalı, bu mozayiğin çatlamasını sağlayacak ifadeler varsa düzeltilmedir.
İkinci olarak büyük bir handikap olmaktan çıktığı halde, halen bölge dışında, “orada terör var, gidilmez, çalışılmaz” imajının ortadan kaldırılması gerekir. Bunun yolu da bölge dışındaki kanaat önderleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, turizm kuruluşlarının bölge halkı ile kucaklaşması gerekir. Bizim kurduğumuz “Kardeşlik Köprüsü” bu çalışmalar için çok güzel bir örneklik teşkil eder. Bölge halkının açılmış kollarını daha fazla havada bırakmadan bu kaynaşma ve kucaklaşma sağlanmalıdır.
Üçüncü olarak, bu bölgede ve dğer bölgelerde bulunan ve halkın büyük teveccühüne mazhar olmuş ilim yuvalarına destek verilmeli, teşvik edilmeli, basın yayın organlarında bunlara sıkça yer verilmeli, bu yolla halkımızın maneviyatı ve dayanışması sağlamlaştırılmalıdır.
Dördüncü olarak, höyük, harabe, arkeolojik buluntuların yanında, bölgede bulunan ve gerekli tanıtımı yapılamadığından pek de bilinmeyen peygamber ve diğer manevi makamlar, sahabe ve tabiin eserleri, şehit ve gazilerin mezar ve türbeleri halkımızın bilgileneceği şekilde düzenlenip, tanıtılıp ziyarete açılmalıdır.
Beşinci olarak, bölgeye yeni tayin edilecek bütün devlet memuru ve yetkilileri en az üç günlük bir mecburi adaptasyon eğitimine tabi tutulmalıdır. Bu eğitimde bölge halkının yapısı, değerleri ve beklentileri tam olarak öğretilmeli, kendilerine nasıl yaklaşılacağı belletilmeli, bölgede bulunan ve öğrenilmesi gereken coğrafi, tarihi ve manevi merkezler gezdirilmeli, devletin ve bölgenin kendilerinden beklentileri anlatılmalıdır. Bölgedeki belli başlı merkezlerde bu amaç için devamlı görev yapacak eğitim ve tanıtım merkezleri kurulup, ehil kişiler istihdam edilmelidir.
Altıncı olarak, en başta Diyanet İşleri kuruluşu olmak üzere, hacc ve umre organizasyonu yapan müesseseler, seyahat başlangıcı olarak bu bölgede bulunan Peygamber makamları ve diğer manevi merkezlerin ziyaret edilmesi ve tanıtılmasına öncelik verecek tedbirler alınmalıdır. Bu uygulamalar hayata geçirildikçe hacc, umre ve Kudüs seyahatleri için uçak seferleri Diyarbakır’a yönlendirilmelidir. Böylece bölge halkımızın kaynaşmasına, kucaklaşmasına, ticaret, seyahat ve sanatın gelişmesine zemin hazırlanmış olunacaktır. Bu büyük bir kaynaşma sebebi olacaktır.
Yedinci olarak geçmişte hataen ifade edilen “Diyarbakır Büyük Ortadoğu Projesi’nin merkezi olacaktır” gibi, bölücülüğün gerekçesi imiş gibi sağa sola çekilebilecek ifadelerin verdiği zararlar telafi edilmelidir. Bunun yerine Diyarbakır dünya Müslümanlarının gezip görmeyi arzuladığı bir merkez yapılmalıdır. Bu da Diyarbakır’ın alt yapısının, süratle tamamlanması, bölgenin sanayileşmesinin sağlanması, manevi haritasının cazip hale gelecek şekilde yeniden çizilmesi, bölgeye seyahatin kolaylaştırılması, imajının temizlenmesi gibi tedbirlerle sağlanabilecektir.
Sekizincisi başta Diyarbakır olmak üzere bölge merkezlerine “hızlı tren” ulaşımı için çalışmalara derhal başlanmalıdır. Ortadoğuda barışın sağlanmasının ardından, bölge ülkeleri ile de işbirliği yapılarak Diyarbakır’dan gerek Kudüs’e, gerekse de Medine ve Mekke’ye hızlı tren yaolları inşa edilmeli, bu merkezlere seyahat kolaylaştırılmalıdır. 
Beş günlük “Kardeşlik Köprüsü” ziyaretlerimizdeki intibalarımız elbette bunlarla sınırlı değildir. 
Bu intiba ve önerilerimizi arzu ederlerse başta Sayın Cumhurbaşkanımız veya diğer yetkililere arz etmeye her zaman amade bulunuyoruz. 
Kaedeşlik Köprüsü çalışmasını Doğu Karadeniz Bölgesindeki ilim adamları ve hocalar gurubu olarak yaptık. Sıra şimdi İstanbul’da bulunan alimlerimizde. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeliler. 
Allah bu ve bunun gibi yapılacak çalışmaları hayra vesile kılsın dualarımızla… 
 
 
ÖNERİ YORUM
 
Bölmüşler, kardeşliğimizi kesip
Enine ve boyuna, dilim dilim,
Bu ziyaret oldu bizlere nasip,
Bunları ifade etti benim dilim…
 
Ekrem Şama

 

    2001 ylında başlattılar. “Tanrı’yı kıyamete zorlamak” gibi sapık bir fikirle İslam dünyasına saldırdılar.  Bu saldırının arkasında Avenjelist sapkınlıkların olduğunu artık herkes biliyor. Siyo...

    Muhterem halkımız! Sayın Basın mensupları! Biz Müslümanların üç tane Mukaddes Beldemiz ve bu beldelerde üç Mukaddes Mabedimiz vardır: Mükerrem Mekke’de Allah’ın evi Kabe! Münevver Medine’de ...

    Hem de nasıl bir kavga? İki sene sonraki seçimler için kollar sıvanmış, nasıl yaparsak kazanırızın hesabı içinde karanlığa yumruklar sıkılyor. Barajlar, ittifaklar, rakipler, yandaşlar, istifay...

    Eski bakan Sayın Nabi Avcı’yı izliyoruz canlı yayında. Pos bıyıklarının altından muzaffer bir gülümseme ile kasıla kasıla gerile gerile spikere bakarak şu sözleri söylüyor: “NATO hedef  ta...

 TC.Kurucusu Mustafa Kemal'i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşman olarak hedef tahtasına oturtmuşlar ve ateş etmişler. Çirkin, ayıp, düşmanca, rezalet ve nefret uyandıran bir durum. En ser...

    11 Eylül 2001, ABD İkiz Kuleler mizanseni. 15 Temmuz Türkiye’de FETÖ darbe girişimi. Başbakan Binali Yıldırım ABD ziyaretinden yeni döndü. Seyahatin bir değerlendirmesini yapacak değiliz. A...

  İlk kıblemiz, kendisi ve çevresi mübarek kılınan Mescidi Aksa. Peygamberler, sahabeler, şehitler, sultanlar yurdu Kudüs. Lozan Anlaşması, arkasından Siyonist terörü, arkasından da tamamen suni İs...

        Din Adamları Birliği Derneği, kısaca Din Bir Der, Medrese Alimleri Vakfı kısaca MEDAV ve Trabzon Kuran Kursları Dernekleri Federasyonu’nun organize etiği KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ adıyla yapıl...

  Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta önemli bir söz söyledi. Medeniyetlerin başkenti sayılan İstanbul hakkında idi bu söz. Aynen şöyle dedi: “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet etti...

  Yaklaşık 1300 yıllık tarihtir bu. Yanyana, iç içe, tek yürek bir tarihten söz ediyoruz. Kürt kavmi İslam ile Türk kavminden 100-150 yıl önce tanıştı. Kürt kavminin Müslüman olması, bölgenin Hazre...

    Amerika’nın kökleri sömürgeci, katliamcı, entrikacı Avrupa’ya dayanır. Daha kurulmadan önce yüz milyona varan Kızılderili katliamı, soygun, talan, entrika. Kuruluş yıllarında acımasız katliaml...

  Şu bilgileri paylaşmam gerekiyor:   ***Bu kitap çok az sayıda ve hatıra baskısı olarak çıkıyor. ***Dağıtıma verip birilerini ürkütmemek şartları ileri sürülüp ancak bastırabildik. ***Kitabımız...

    Hayretler içindeyiz! Milli Savunma Bakanı Sayın Canikli Kara Harp Okulu açılış töreninde açıkladı: “Çok acı tecrübelerle en ihtiyacımız olduğu zamanda dostlarımız, müttefiklerimiz parasını peş...

    Herkes bilir, ringe çıkmış sporcuların birinin bazen ya kaşı açılır, ya bileği incinir, ya da bacağı aksamaya başlar. Bu durum rakibi için bulunmaz bir fırsat oluşturur. Artık maçın geri kalan ...

İ   Muhterem milletimiz,   Çok değerli basın mensupları.   İslam İşbirliği Teşkilatının 48. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz.   Dünyadaki müslümanların birliğini t...

        Planlanan ve beklenen Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın görüşmeden önce açıkladığına göre çantasında şu dosyalar vardı: Amerika'nın terör örgütlerine silah desteğ...

    Bir tebliğ aracı olarak düşünmüşseniz. Milli Görüş davasına hizmet etmek gayesindeyseniz, yani bizim yakada görev yapıyorsanız peşin olarak söyleyelim, şiir elinizde akkor halindeki közdür.  Ne...

    Son devrin ünlü politikacılardan birisi tüylerimizi diken diken eden bir açıklama yaptı: “Sokağa çıktığımızda üzerimize yönelen nefretli bakışlar hissediyorum.” Biz böyle değildik. Bin yıldır...

    30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanımızın verdiği bir resepsiyonla kutlandı. Cumhurbaşkanı, yani Reis, veciz bir konuşma ile katılanların ve Milletimizn bayramını terbik etti. Şimdi biz o ko...

    Muhterem halkımız, muhterem basın mensupları! Sözde global, küresel, evrensel diye nitelenen dünya zehirli meyvelerini veriyor. Dünyanın her yerinde Müslüman halk ezilmeye, vurulmaya, katliam ...

      Tarihimize baktığımız zaman sayılamayacak kadar çok ve parlak zaferler elde ettiğimiz görülür,  Bunların yıldönümleri 365 gün içine dağılmıştır. Dikkatlice incelediğimizde en çok ağustos ayı...

G E L İ Y O R Nihayet geliyor! İŞTE BU BAYRAK 1-Bayrak Şiirleri2-Taşlama Şiirleri (Merdane sözler)3-Milli Görüş ve Erbakan Şiirleri4-Tarih ve İbret Şiirleri5-Cinaslı Şiirler6-Diğer Şiirler Yüzle...

    Rahat uyumanın yolunu nihayet keşfettim dostlar. Bilirsiniz, gerek şahsi, gerek ülke ve gerekse dünya meseleleri bazen insanın uykusunu kaçırır. Bazen dediğimize bakmayın, hemen her gece insana...

    Tarih öyle bir alan ki, isabet, sadakat, hamakat, gaflet, dalalet, ihanet… Ne arasanız bulmak mümkün. Hem de rekorlara konu olmaya aday olanlarını.  Bugünkü yazımızda gaflet rekorları kırmış bi...

TOP