UCUZA SATILAN ZAFERLERİMİZ

Ecdadımızın canı ve kanı ile kazandığı muhteşem zaferlerimiz var.
Hem de sayılamayacak kadar çok.
Bunların bir kısmı unutturulmak isteniyor.
Sebebi, günün politik oyunları veya Haçlı’ya, Siyonist’e şirin görünüp yaranabilme çabaları.
29 Nisan 1916 tarihinde kazandığımız muhteşem Kut Ül Amare zaferimiz ucuza satılan zaferlerimizden biridir.
Akparti iktidarı bu zaferimizi tozlu raflardan gündeme getirdi de, kamuoyunda konuşuldu, tartışıldı, gündem yapıldı, şehitlerimiz, kahramanlarımız ve gazilerimiz anıldı.
Lakin, bu zaferimizden günümüze dersler çıkartan çok az kişi olduğunu gördük. Maalesef hamasi nutuklarla, sonunda iktidara methiyeler düzülerek sözler bitirildi.
Biz de hasbelkader, okullarımızda, konferans salonlarında, muhtelif televizyon ekranlarında, internet sitelerinde ve gazete köşelerinde bu zaferimizi dile getirmeye gayret ettik. Yandaş takımın gözlerden ustaca saklamaya çalıştığı asıl bilinmesi ve ibret alınması gereken yönlerini gündeme taşımaya gayret ettik. Sözgelimi dedik ki:
“Madalyonun öbür tarafı ise utanç vericidir.
100 yıl önce İngiliz ordusunun önünü keserek, vurkaçlarla onları bir yıl oyalayan, Halifei Müslimin ve Osmanlı’ya bağlılığını ispat eden Iraklı Müslümanlar bu gün ne haldeler?
O günün ve günümüzün düşmanı olan İngilizler ve bugünün Amerikası bir ve beraber olup, Iraklı Müslümanları katledip tecavüz ederken, bizim iktidar bırakın onların torunlarının yanında olmayı, düşmanlarına yardım  ettiler. Havaalanlarını, limanlarını, hava koridorlarını, üslerini açarak zalim işgalci ve işkencecilere destek oldukları gibi, zalimlare dua da ettiler. Hem de aynı topraklarda, aynı düşmana! Bu utanç verici bir hal değil midir?
O günün İngiliz ordusunda zorla askerlik yaptırılan Pakistanlı ve Bangladeşli boyunduruk altındaki Müslümanlar, Halife ordusuna karşı savaşmamak için kendi kendilerini yaralama pahasına savaş dışı kalmaya çalışmışlardı. Bugün onların torunları NATO tarafından egemenlik hakları ihlal edilerek bombardımanlara tabi tutulurken, NATO’nun ortağı olan bizimkilerin gıkı çıkmıyor. 
100 yıl sonraki kardeşlerimize karşı reva görülen bu bu utanç tablolarının bir daha tekrarlanmamasını da temenni ediyoruz.”
Kut Ül Amare zaferimizi 1952 yılında unutturmaya çalışan, yani ucuza satan Demokrat Parti iktidarıdır. Sebep Haçlı’ya şirin gözüküp, NATO’ya girebilmek.
Akparti iktidarı bu zaferimizi tekrar gündeme taşıyarak büyük bir iş başarmıştır. Tebrik ederiz. Bu zaferin gündeme getirilmesindeki paylarını yandaşlarına abarttırarak kamuoyunda puan kazanmayı denediler.
Bu tarihçiler ve köşe yazarları Akparti’nin Avrupa Birliği’ne girebilmek için Haçlı’ya şirin gözükme uğruna sattıkları zaferlerimize hiç değinmediler.
Bir örnek vermek gerekirse:
 26 Eylül 1364 tarihinde kazandığımız muhteşem, Sırpsındığı Zaferi!
10 bin kişilik akıncı ordumuzun, 60 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı, tarihlerde bir benzeri daha olmayan bir taktikle vurdukları büyük darbe ve kazandıkları muhteşem zafer!
Akparti iktidarı 2009 yılında Sırpsındığı zaferimizi ucuza sattı.
Karşılığında Avrupa Birliği’ne girebilmek.
Muradı Hüdavendigar Han, Gazi Evrenos Paşa, Lala Şahin Paşa, Hacı İl Bey, Sırpsındığı kahramanlarımız ve şehitlerimiz yakamızı bırakmaz.
Konuyu yine biz köşelerimize taşımış, uyarılarımızı yapmıştık. (Tarihin Edirne Feryadı, Milli Gazete 8 Nisan 2013)
O tarihten beri bu konuda maalesef hiç bir müspet gelişme olmadı.
Tarihi zaferlerimizi bile kendine pay çıkaracak şekilde gündeme taşıyan Akparti iktidarı, bakalım bu 26 Eylül’de Sırpsındığı zaferini anmak için bir adım atacak mı?
Kendi ayıbını kendine pay çıkaracak şekilde takdim edecek olsa bile yine de bekleyeceğiz!
Çanakkale savaş alanlarındaki Haçlı vahşetlerini ziyaretçilere hatırlatan kitabelerin sökülerek, yerine bu savaşın dostluk maçı gibi algılanmasına dair imajlar oluşturan levhaların monte edilmesi ise başka bir garabettir. Çanakkale zaferinin ucuza satılmasının başka bir örneğidir.
Bu konuyu da başka bir yazımızda yeniden ele elmak dileğimizle!..

İKTİDAR ELİNDE KESER

Bu iktidar eline almış keser,
Her şeyi kendine kendine keser!

Ekrem Şama

TOP