YÜZBAŞIM

Erlerin mektupları yüzbaşıya geldi
Mehmet’in mektubu çok kısa çok özeldi.
“Mehmet’ten Allah’ına” diye yazılmıştı,
Yüzbaşı okuyunca, ciğerini deldi.

“Ey Allahım!” diyerek girmiş satırına,
“Ortak ol garip Mehmet kulunun sırrına,
Hiç kimim kimsem yoktur, harçlığım da bittti,
Bana yüz lira gönder, Resul hatırına.”

Yüzbaşı üzülmüştü, yüzü bembeyazdı,
“Allah’ından Mehmet’e” diye bir zarf yazdı.
Elli lira koyarak, geriye gönderdi,
Hayırdı bu geç kalmak hiç iyi olmazdı.

Mehmet Allah’a cevap yazdı ertesi gün.
“Rabbım kesin yüz lira bana uygun gördün!
Yarısına el koymuş, garip gördü beni,
Yüzbaşım mektubuna bakıyor bölüğün”

TOP