HİLAL RAMAZANA GİDİYOR

Bugün cumadır, görünüyor Ramazan,
Ya Rabb korkarız, dünyayı bağacak kan!
Rahmet ayında, şerleri hayra çevir,
Aydınlıklar yaz, sensin yazılar yazan…

Dünya susamış, feryad figan ediyor,
Hilale baktım, Ramazan’a gidiyor…

 

Geri çevirme, tövbekar kullarını,
Suçlarını sil, güçlü kıl kollarını,
Zalimler azmış, zifiri karanlıkta
Kuran nuruyla, aydınlat yollarını…

Dünya susamış, feryad figan ediyor,
Hilale baktım, Ramazan’a gidiyor…

İlahi yandık! Medet zalime karşı,
Mazlumun ahı, istila etti arşı,
Kan alıp satan, katiller diyarında,
İnsaf tartacak, kula muhtaç bu çarşı…

Dünya susamış, feryad figan ediyor,
Hilale baktım, Ramazan’a gidiyor…

Ramazan ayı, sosyal hayat direği,
Rahmete muhtaç, insanlığın yüreği,
Tüm insanlara, rahmet et Allah’ım,
Rahman ve Rahim, sıfatının gereği…

Dünya susamış, feryad figan ediyor,
Hilale baktım, Ramazan’a gidiyor…

Ramazan ayı, bize Kuran doğmuştu,
Ramazan ayı, dua zulmü boğmuştu,
Ramazan ayı, affı gönder Allah’ım,
Rahmete açız, bir aydınlık, bir muştu!…

Dünya susamış, feryad figan ediyor,
Hilale baktım, Ramazan’a gidiyor…
 
16.09.2005

TOP