DELİ-VELİ

Herkes sanırdı ki, köyün delisi,
Kendisi halbuki, devrin velisi…

Sordular; ‘Nereye, elinde fener?
Görmez misin gündüz, ışıktır her yer? ‘

Cevap verdi; ‘Ne çok, dağın çalısı,
Onun kadar çoktur, insan delisi.

Akıllı ararım, yok mosturalık,
Arayıp dururum, elimde ışık! ..’

(İstanbul:19.05.2005)

TOP