ŞEHİTLERİN HAKKI

Bir yer söylediler, gelincikler taptazeymiş.
Ziyaret eden çok az olurmuş, bu nasıl iş?

İnsanlar bilmez mi, mahşerin olduğu yeri?
Merak etmezler mi, burda yatar, dedeleri?

Gün batınca, süngünün doğduğu yer, burası,
Merak eden gelir görür kaşla göz arası.

Zaferin ilmik ilmik örüldüğü bir mekan,
Ataların öldükçe dirildiği bir mekan.

Yarın hep benden hesap soracak, oğlum kızım;
Bize bedenimizi diriltecek ruh lazım.

Muhtaç olduğumuz ruh Çanakkale’de kalmış,
Kocaman bir zafer burada uykuya dalmış…

28.04.2004

TOP