İKİBİNYÜZ YILI’NDAN KESİTLER -1

İkibinyüz’de neler oldu, ilginç olanlar?
Konuşuyorlardı, toplanıp bazı başkanlar.
Almanya Başkanı dedi ki; “Bizdeki olay,
Başka ülkelerde görülemez kolay kolay;
Papazın biri bir çocuğu eğitmiş; dini
Konularda, eğitime adamış kendini.
Bu olay yılın olayı olarak görüldü.
Papaza üstün hizmet madalyası verildi.”
İsrail’li dedi ki; “O bir şey mi sayılır?
Hahamlardan biri kendi evinden ayrılır,
Üç çocuğa öğretir dinimizi güzelce.
Ajanlarımız öğrenir olayı bir gece.
Devletimiz de derhal o fedakar hahamı,
Ve üç çocuğu, ilan etti yılın adamı.
Ölünceye kadar hep birinci dereceden,
Maaşa bağlandılar, ödendi o gün hemen.”
“Siz ilginç olay diye bunlara mı dersiniz?
Eminim beni dinleyip hayret edersiniz.”
Anlatıyordu başkanımız, çok heyecanlı,
Gözlerini kısarak, sesi oldukça canlı;
“Köylerin birisinde yaşlı bir adam, gidip
Bir gence namaz öğretirmiş, bu farzdır deyip.
Bir baskın yapıldı, yakayı verdiler ele,
Nasıl da yasaklar delinmiş bir bakın hele?
Seccade,  takke, kitap, tesbih, suç aletleri,
Evde bir de türban bulunmuş, daha beteri.
Özel mahkemeye sevkedildi, daha o gün,
İdam cezaları tek tek infaz edildi, dün.
Suç aletleri sergileniyor o meydanda,
Olayı görmüş olanlar hala heyecanda.
Bazen cenazede kılınırmış kaçak namaz,
İrticanın kökü bu gidişle kazınamaz.”
21.09.2004

TOP