İKİBİNYÜZ YILI’NDAN KESİTLER -6

İkibinyüz’ün ılık bir sonbahar yağmuru,
Törenlerle karşılandı imefe memuru.
Uçaktan indi, yardımcısına dedi ki; git
Boğazda mevcut sekiz köprü, üç tünel geçit,
Para gişelerinin yerini sapta da gel,
Stand by anlaşması için bir onlar engel.
Memur koyacağız artık bütün gişelere,
Sonra sıra gelir ormandaki meşelere…
23.09.2004

TOP