ZALİM HÜKÜMDAR

Yüce hükümdar; kızmayınız, sadece
Gayem nasihat, size geldim acelece
Halka zulümde ileri gidiyorsunuz,
Beddua ediyorlar zatınıza, her gece.

Ey bilgin, siz görev yaptınız, lakin
Müstehaktırlar zulme, siz de bakın.
Size göstereceğim, anlayacaksınız
Nereye  indiğini, toplumsal ahlakın!

Meydana bir havuz yaptı hükümdar,
Münadilerle halkı eyledi haberdar;
“Falanca karanlık gecede herkes birer
Kova sütle doldursun sabaha kadar.”

Düşündü bir adam, gece karanlık
Su döktüğüm görülmez bir anlık,
Sabahleyin, şükranlarımı arz ederim,
En iyi yaptığım roldür yağdanlık.

Sabah görüldü; havuz dolu suyla,
Kovalar getirilmiş sultan korkusuyla,
Herkes de o adam gibi düşünmüş,
Süt getiren hiç yoktu namusuyla.

Halk budur ey bilge dedi,  O sultan,
Layıktırlar zulmedilmeye. Halktan
Bir kısmı uyarıcılık yapsa, toplumsal
Çöküş önlense, zulmetmem o zaman. 20.06.2004

TOP