İşte Bu Bayrak ÇIKTI

İşte Bu Bayrak ÇIKTI

Hilelerle Çanakkale

Hilelerle Çanakkale

Duygu dolu şiir sevenlere

Şu Bogaz Harbi

Şu Bogaz Harbi

MAZLUMLAR AYAĞA KALKTIKÇA…

 

Milli Görüş hareketinin temel sloganlarından birisi şudur:
“Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez”
Ne kadar doğru bir söz!..
Milli Görüş Lideri Muhterem Erbakan’ın 42 yıldır vurguladığı en önemli şeylerden birisi de bu konudur. Hatırlayacaksınız, o hep şunları işaret etmiştir:
“-Ey mazlumlar, bu güne kadar gelen iktidarlar hep sizi sömürerek zenginleştiler. Bu günkü düzen tam bir köle düzenidir. Fakirden alıp zengine pompalamaktadırlar. Satın aldığınız her mal ve hizmette üçte bir faiz ve üçte bir de vergi vardır. Faiz ve vergiler döner dolaşır, Siyonizm’e, rantiyeye ve yandaşlara gider. Eskiden firavunlar mazlumları piramitlerde köle olarak çalıştırırlardı, bu gün de bu düzende çalıştırılıyorsunuz. Farkınız ise onlar çuvaldan elbise giyerlerdi, bugün değişik kıyafetleriniz var!.”
“Ne duruyorsunuz, haklarınızı almak için ayağa kalkın, Milli Görüş’ü seçin, Adil Düzen’i talep edin kurtulun!”
“İnsanların doğuştan bir takım hakları vardır. Bu haklar tam ve kamil manada sağlanmazsa, bu düzen köle düzeni olmak vasfından kurtulamaz!”
“…dünyadaki bütün insanlığın kurtulması için tüm gücümüzle çalışacağımıza!..”
Aslında her söylediği, değişik yollardan mazlumların kalkıp, haklarına sahip çıkması gerektiği anlamına gelmektedir. Ömrü bu fikirleri mayalamakla geçmiştir.
Bakınız halkı Müslüman olan ülkelere!
Bıçak kemiğe dayandığında, zulüm son haddine vardığında, sömürü gırtlağa geldiğinde, temel haklar gasp edilip; örneğin başörtüsü ya da sakal gibi İslami kıyafet ve görüntülerle sokağa çıkılması bile yasaklanıp, baskı son haddine vardığında nasıl ayağa kalktılar ve haklarını talep ediyorlar.
Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse, halkın haklarına sahip çıkmak adına bu hareketlerinin fikir olarak en büyük esin kaynağı Muhterem Erbakan değil midir? Bir ömür mayaladığı, haklara sahip çıkabilme fikri nihayet tutmaya başlamıştır, desek abartı var mıdır?
Siz haksız ve adaletsiz şekilde fakirin sırtına bindirdiğiniz vergileri faiz yoluyla rantiyeye aktarmaya devam ederseniz, siz temel haklar konusunda baskı, sindirme, hak gaspı gibi yollara tevessül etmede devam ederseniz, siz kamusal alan saptırmalarıyla insanların kılık kıyafet haklarını ellerinden alıp ileride sokağı da kamusal alan ilan edip, baskıyı arttırmayı, insanları sokağa dahi çıkarmamanın yollarını pervasızca denerseniz, cendereye sıkıştırır gibi sıkıştırdığınız bu insanların da bir gün güç birliği ile bu haklarına sahip çıkacaklarını hesaplamak zorundasınız.
Siz halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan ülkenizi götürüp bir Hıristiyan birliği içinde eritmeye, elinde silah var diye ABD nin yörüngesine sokmaya inat ve ısrarla devam ederseniz, siz İsrail’in zulümlerini tüm dünyaya yayması için geliştirdiği ifrit projeleri, gönüllü olarak  uygulamaya çalışırsanız, siz İslam ülkelerini karşınıza alacak olan politikaları kabul edip yürütmeye kalkarsanız, siz bölüşümde adaleti sağlayacak yerde daha da derinleştirirseniz… 
Eninde sonunda nereye varacağınızı görmek zorundasınız.
Günü ve zamanı geldiğinde, mazlumların nasıl ayağa kalktığını dehşetle görür, diz çökmek zorunda kalırsınız.
Bu gün Tunus’ta, Mısır’da olan, daha başka ülkelerde de olması kesin olan hareketlerin anlamı budur. Bu hareketlerin de elbet fikir olarak çözüm olarak en çok Milli Görüş’ten beslendiği besbellidir. Sloganı tekrarlarsak:
MAZLUMLAR AYAĞA KALKMADIKÇA ZALİMLER DİZ ÇÖKMEZ!
Başka bir ifadeyle:
MAZLUMLAR AYAĞA KALKTIKÇA ZALİMLER DİZ ÇÖKECEKTİR.
Yalnız endişemiz odur ki, bu hareketleri yörüngesinden saptırıp, neticede zalimlerin işine yarayacak şekilde yönlendirmek isteyenler araya sokulmasın, maske de taksalar teşhis edilsinler.
Dünyada Siyonizm’i en iyi tanıyan adam olarak bilinen Muhterem Erbakan ile fikir alış verişinde bulunulması halinde, bozgunculara fırsat verilmeyeceği de ayrı bir gerçektir. Aksi takdirde toplumsal hareketleri manüple ederek menfaatlerine çevirmede usta olanların çevirecekleri dolapların önlenmesi zor olacaktır.
Şimdi zalimlerin diz çökme zamanıdır.

Ekrem Şama
www.ekremsama.com

  “Bu seçimler, yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde  büyük önem arz ediyor.” Bu cümleyi geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Düvel, devlet kelimesinin çoğuludur. Osman...

      Rüya bu ya, güya Sömürye isimli bir ülkenin vatandaşıymışım. Gelişimini iç ve dış sebepler yüzünden tamamlayamamış bir ülke imiş Sömürye.  Başta Vikingya olmak üzere Küreyi Sele veren güçlü...

  Aslında Sayıştay elemanı olup, defter kitap incelemesi yapmaya gerek yok. Yüzeyden bakınca da çok şey anlaşılabiliyor: Kentsel dönüşüm projelerinde verilen yoğunluğun kat kat arttırılması nelerin ...

Diriliş Ertuğrul filmi AKP’lilerce kendi iktidarlarını anlatıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışılıyor. Şovlarında dizinin oyuncularını bulundurmak, konuşmalarında ismini geçirmek, mitinglerinde müziğ...

    Sekiz tane olayı yorumsuz şekilde alt alta yazarak hatırlatmak istiyoruz: Bir: AKP iktidarının başlangıç yıllarından olan 2003 yılında, 4867 ve 4868 sayılı kanunlar TBMM’de kabul edilmişti. Kı...

  İttihat Terakki’cilerin maceraperestlikleri ve acemilikleri yüzünden I.Dünya Savaşı’na sokulan Osmanlı Devleti, yaklaşık 5 yıl tüm cephelerde onlarca defa savaştıktan sonra, 30 Ekim 1918 tarihinde ...

    Bu yeni bir politika şekli mi acaba? Alay ederek, daha doğrusu dalga geçerek konuşmak ve icraat yapmak. Türkiye’de de, dünyada da, özellikle bizim milletimizle alay edilip dalga geçiliyor. Örne...

    Suriye’de iç savaş çıkmadan önce Türkiye’nin barışçı yollarla bunu önlemesi gerekirken ve bu mümkünken, Amerikan yellemesine gelerek tam aksi istikamette davrandığının teferruatını yazacak değil...

    Tam bir yıl oluyor. Din Adamları Birliği Derneği, kısaca Din Bir Der ile Medrese Alimleri Vakfı, kısaca MEDAV’ın  organize etiği KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ adıyla yapılmış olan Doğu Ve Güneydoğu bölgele...

    İki kere dünya savaşı çıkaran, neticede Filistin’de devlet kuran benim ben! Önce İkinci Abdülhamit’i, arkasından Osmanlı Devletini ve sonradan da Hilafet makamını tarihe gömdürten, böylece Müsl...

  Sen gelmeden önce dünya kısmen huzursuzdu, mutsuzdu. Karışıklıklar vardı. Sen halkına refah vaat ettin. Huzur vaat ettin. Kalkınma vaat ettin. Tüm dünyanın lideri olacağını vaat ettin. Boyundan büy...

  Ey emir komuta ile yazanlar! Ey zemberekli konuşanlar! Ey köşeciler, ey paralı yorumcular! Sizin de çabalarınızla İslam dünyasının içine düşürüldüğü durumdan memnun musunuz? Türkiye’nin çıkmaza ...

    Tarih der ki: “1912-13 Balkan mağlubiyetinde, ordusu, maliyesi, moral motivasyonu çökmüş bulunan Osmanlı Devleti’ni İttihatcılar, bilhassa Enver Paşa, Almanya hayranlığı ve Almanya’nın yenilmey...

  Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti vardı.  1918 yılında Nuri (Killigil) Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü kurtarışı gündeme geldi. Bakü şehitliği ziyar...

    Eylül ayı ve yakın tarih. Sonbahar başlangıcı olmasıyla alakası yok. Bu aydaki bazı günler hatırlattığı olaylar sebebiyle bizi hep hüzünlendirir. Hatta utandırır. 12 Eylül 1980, 11 Eylül 2001,...

    Bu haber ilaç gibi geldi. Ekonomideki terslikler, hayvancılıkta olanlar, hastalık, salgın, Suriye olayları, döviz fiyatları, enflasyon haberlerinden tam bunalmışken bir ışıklı haber yüzümüzü gü...

      15 Temmuz başarısız darbe girişimi hakkında AKP iktidarını en çok rahatsız eden söylem, bu darbe girişiminin “kontrollü” bir hareket olduğu söylemidir. Bu söyleme karşı şiddetle mukabele eder...

  Hayret etmez misiniz?  ABD ile feci bir kapışma yaşadık. Millet ayağa kalktı. Bayrağımıza saygısızlıktan tutunuz da, stratejik müttefikimizin bizi stratejik hedef haline getirmesine kadar müthiş s...

    Ekonomimizdeki depremlerle dolu bir haftayı daha geride bıraktık.  ABD’nin bizden aldığı çelik ve alüminyum maddelerinin giriş gümrük vergilerini iki katına çıkarmasına misilleme olarak, Sayın ...

    45 yıldır Milli Görüş partilerinde siyaset yaptık ve halen de devam etmekteyiz. Gayemiz Türkiye devletinin yönetiminde söz sahibi olabilmek ve ideallerimizi devlet yönetimine taşıyabilmek. 45 y...

    Akparti’yi iktidara getirmek ve orada uzun müddet kalmasını sağlamak üzere ABD ile yapılan pazarlıktan beri geçen 16 yıl.  İşgal, yıkım, zarar, katliam, yalan, dolan, aldatma, sömürme, cebir, d...

  Hani bu AKP savunucularının İmam Şafii’ye isnat edip ulu orta kullandıkları bir söz var ya: “Dostlarımı tesbit etmek için düşmanlarımın attığı okların yönüne bakarım!” Bugünlerde sömürgeci batılı...

    Geçtiğimiz günlerde NATO toplantısı oldu.  Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında bir heyet Türkiye adına bu toplantıya katıldı.  Resim ve videolara baktığımızda, ülkemizi temsil eden heyetin, ...

Milli Görüş’ün tek partisi Saadet Partisi'nin bir ferdi olarak Kıbrıs harekatının 44. Yıl’ında alarm zillerini çalıyor, feryat ediyoruz: Feryadımızın konusu Kıbrıs’tır. O Kıbrıs ki: 14 Asır önce Ha...

TOP