İşte Bu Bayrak ÇIKTI

İşte Bu Bayrak ÇIKTI

Hilelerle Çanakkale

Hilelerle Çanakkale

Duygu dolu şiir sevenlere

Şu Bogaz Harbi

Şu Bogaz Harbi

KERBELA’YI KONUŞTURMAK

KERBELA’YI KONUŞTURMAK

Her Muharrem ayı geldiğinde yeniden hatırlar, yeniden üzüntülere boğuluruz.
Hz.Hüseyin ve evlatları başta olmak üzere, çoğu Ehli Beyt’ten olan 70 küsür  Müslüman’ın hunharca muamelelere tabi tutulduktan sonra şehit edilmesi, İslam dünyasının 13 asırdır kapanmayan taze bir yarasıdır.
Milyonla Müslüman bu açılan yaradan akan kanla boğulmuş,  ama bir türlü bu yara kapanmamıştır, kapanmayacaktır.
Bu olayın acıklı olması, Müslümanları yasa boğması ve unutulamamasının yanında, ibret alınması gereken yönlerinin öne çıkarılmasını sağlamak gerektiğini düşünürüm.
Kerbela dile gelip konuşmuş olsa, en başta bize şunları anlatır:
Önce zulüm, kıtal, haksızlık, kan ve gözyaşı üzerine kurulan bir devletin ömrü asla uzun olamaz.
Nitekim önce Hz.Ali, arkasından Hz.Hasan ve Kerbela’da da Hz.Hüseyin ve onların efradına kılıç çekerek, zulmederek, şehit ederek kurulmuş bulunan Emevi Devleti’nin, ancak 80 küsür sene ayakta kalabildiğini görüyoruz. Ondan sonra gelen devletleri de bu yönden incelerseniz, bu doğrunun sağlamasını yapabilirsiniz. Ama hakkaniyet, adalet ve iyilik üzerine kurulmuş bulunan devletler, asırları devirmiştir. Osmanlı bunlara en güzel örnektir.
Diğer bir ibret de, cennetle müjdeli bulunan Sa’d bin Ebi Vakkas’ın oğlu Ömer’in hareketidir:
Önüne Rey valiliği gibi şanlı şöhretli bir dünya makamı konulmuş, Hz.Hüseyin ve adamlarının öldürülmesi gibi büyük bir günah da, bedel olarak istenmiştir. O da küçük bir tereddütten sonra bu bedeli ödemiştir.
Hey sizler, dünyadaki şan şeref ve mal uğruna, nice Hz.Hüseyinler şehit edilmesine denk büyük günahları gözünü kırpmadan işleyenler, her Muharrem ayı geldiğinde, sizler de gözyaşı dökersiniz ama, Ömer’le ne farkınız var düşünmez misiniz?
Siz ey, babanız hoca, ananız hacı, dedeniz müftü olmakla, kendinize bunlardan dini bir pay çıkarmaya kalkanlar! Siz Ömer’i nasıl tanırsınız? Babası Sa’d, Resulullah Efendimiz tarafından cennetle müjdelenmiş bir Ömer’e bakınız! Dünyanın en alçak cinayetlerinden birini işledikten sonra babasının ona hayrı dokunabilir mi? Babasının cennette olması onu kıyamete kadar zalim olarak anılmaktan kurtarabilir mi?
Ya siz ey topluluklar! Verdiğiniz sözler sizin biatınız değil midir? Kufe halkı da, Hz Hüseyin’e söz vermiş, biat etmiş ve etrafında durup onu koruyacaklarını, 150 küsür mektupla kendisine bildirmişlerdi. Ama, parayı görünce, malı görünce, makamı görünce, ya da kalabalık tarafı görünce, verdikleri sözü bozmak bir yana, kendileri cinayete ortak oldular. Ey topluluklar! Aynayı alın bakın, bu olay sizi hiç ilgilendirmiyor mu?
Ya siz ey Müslümanlar!
Hz.Hüseyin ve Ehli Beyt için gözyaşı döküyorsunuz. Açın gözlerinizi de bakın dünyaya! Bir günde kaç mazlum katlediliyor. Tek bir bombayla yüzlerce kadın, erkek, hasta, çocuk, bebek yakılıyor. Kılınız kıpırdıyor mu? Üç beş sene içinde, başta Kerbela olmak üzere, yeryüzünde üç beş milyon masum Müslüman’ın kanına giren yabancı Yezit ve onların yerli işbirlikçileri ve koalisyon ortakları olan Ubeydullahlar sizi hiç ilgilendirmez mi? Hz.Hüseyin ve şehit olan Ehli Beyt için üzüntü ve ibret almaktan başka yapacak bir şey yok. Ama hala işlenen bu cinayetler ve toplu katliamlar için, İslam Birliği’ni kurarak karşı durmak tek çare iken, siz ey Müslümanlar, bu konuda ne yapıyorsunuz?  İslam Birliği’ni kurmak isteyenlere destek mi oluyorsunuz köstek mi? Önce bir milyar Müslüman’ı, daha sonra bütün Müslümanları birleştirmek amacıyla kurulmuş, fakat ilgisizlikten işlevsiz hale getirilmiş D-8 konusunda neler yapıyorsunuz? Destek mi veriyorsunuz, köstek mi oluyorsunuz?  Yoksa tribünden maç seyreder gibi mi seyrediyorsunuz? Küfe halkı da Hz.Hüseyin’in mücadelesini öyle seyretmişti. Ama haber vermek zorundayım ki, bugün Kufe denilen bir şehir ortada yok. Harabeleri var.
Sahi bizler Kerbela’yı anlayabilmiş miyiz?
Kerbela konuşuyor ama; anlayana, ibret alana konuşuyor, mesajlar veriyor.

Ekrem Şama
www.ekremsama.com

  Sen gelmeden önce dünya kısmen huzursuzdu, mutsuzdu. Karışıklıklar vardı. Sen halkına refah vaat ettin. Huzur vaat ettin. Kalkınma vaat ettin. Tüm dünyanın lideri olacağını vaat ettin. Boyundan büy...

  Ey emir komuta ile yazanlar! Ey zemberekli konuşanlar! Ey köşeciler, ey paralı yorumcular! Sizin de çabalarınızla İslam dünyasının içine düşürüldüğü durumdan memnun musunuz? Türkiye’nin çıkmaza ...

    Tarih der ki: “1912-13 Balkan mağlubiyetinde, ordusu, maliyesi, moral motivasyonu çökmüş bulunan Osmanlı Devleti’ni İttihatcılar, bilhassa Enver Paşa, Almanya hayranlığı ve Almanya’nın yenilmey...

  Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti vardı.  1918 yılında Nuri (Killigil) Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü kurtarışı gündeme geldi. Bakü şehitliği ziyar...

    Eylül ayı ve yakın tarih. Sonbahar başlangıcı olmasıyla alakası yok. Bu aydaki bazı günler hatırlattığı olaylar sebebiyle bizi hep hüzünlendirir. Hatta utandırır. 12 Eylül 1980, 11 Eylül 2001,...

    Bu haber ilaç gibi geldi. Ekonomideki terslikler, hayvancılıkta olanlar, hastalık, salgın, Suriye olayları, döviz fiyatları, enflasyon haberlerinden tam bunalmışken bir ışıklı haber yüzümüzü gü...

      15 Temmuz başarısız darbe girişimi hakkında AKP iktidarını en çok rahatsız eden söylem, bu darbe girişiminin “kontrollü” bir hareket olduğu söylemidir. Bu söyleme karşı şiddetle mukabele eder...

  Hayret etmez misiniz?  ABD ile feci bir kapışma yaşadık. Millet ayağa kalktı. Bayrağımıza saygısızlıktan tutunuz da, stratejik müttefikimizin bizi stratejik hedef haline getirmesine kadar müthiş s...

    Ekonomimizdeki depremlerle dolu bir haftayı daha geride bıraktık.  ABD’nin bizden aldığı çelik ve alüminyum maddelerinin giriş gümrük vergilerini iki katına çıkarmasına misilleme olarak, Sayın ...

    45 yıldır Milli Görüş partilerinde siyaset yaptık ve halen de devam etmekteyiz. Gayemiz Türkiye devletinin yönetiminde söz sahibi olabilmek ve ideallerimizi devlet yönetimine taşıyabilmek. 45 y...

    Akparti’yi iktidara getirmek ve orada uzun müddet kalmasını sağlamak üzere ABD ile yapılan pazarlıktan beri geçen 16 yıl.  İşgal, yıkım, zarar, katliam, yalan, dolan, aldatma, sömürme, cebir, d...

  Hani bu AKP savunucularının İmam Şafii’ye isnat edip ulu orta kullandıkları bir söz var ya: “Dostlarımı tesbit etmek için düşmanlarımın attığı okların yönüne bakarım!” Bugünlerde sömürgeci batılı...

    Geçtiğimiz günlerde NATO toplantısı oldu.  Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında bir heyet Türkiye adına bu toplantıya katıldı.  Resim ve videolara baktığımızda, ülkemizi temsil eden heyetin, ...

Milli Görüş’ün tek partisi Saadet Partisi'nin bir ferdi olarak Kıbrıs harekatının 44. Yıl’ında alarm zillerini çalıyor, feryat ediyoruz: Feryadımızın konusu Kıbrıs’tır. O Kıbrıs ki: 14 Asır önce Ha...

    Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yeni hükümet üyelerine başarılar diliyor, hayırlı adımlarında Allah güç kuvvet versin diyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz. Devraldıkları tablo dolayısıyla iş...

    Ünlü yazar Şekspir’in meşhur cümlesi: “Olmak veya olmamak, işte bütün mesele bu!” Bunu okumaya uyarlarsak, “okumak veya okumamak, işte bütün mesele bu!” diyebiliriz. Okumak var olmak, okumama...

    Morali bozulmayan bir kardeşimiz çıkabilir mi? İnsanız, sayısal başarılar da bekleriz elbet. Bu başarıyı göremeyince de moral bozuluyor.  Nerde hata yapıyoruz? Neden teveccüh göremiyoruz? Neyi...

    Bu söz Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a aittir.  Erbakan Hocamız, “Biz siyaset değil, cihad yapıyoruz!” derken, neleri kasdettiğini biliyoruz. Biz onun Kur’an’a ve Sünne...

    Malum, yeni kanunlar mecbur bıraktığı ve barajların da kaldırılmaması sebepleri ile Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti bir seçim ittifakı kurarak ve her birisi kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarara...

    Bir seçim kampanyası dönemi yaşıyoruz. Partiler, adaylar yarış halinde.  Rakipleri savaşır gibi, davransa da, Saadet Partisi doğruyu yanlışı gözeterek, hakkaniyete uyarak, rakiplerini karalama...

    Belli zamanlarda oy kullanırız. Oy demek rey demektir. Yani ülkemizi kimin yöneteceğine, yönetirken hangi kaide ve kurallara göre yöneteceğine dair görüşümüzü belli kurallara göre sandığa yansıt...

    Dünyanın en modern savaş uçağı sayılan ve kuyruğunda bayrağımızı taşıyan bir F-35 gösteri uçuşu yaptı. Bu çok güzel bir gösteri idi.  Herkes gibi biz de iftihar ettik. Bu modern ve maharetli u...

    Bazı olaylar vardır, istenmeyen şekilde gerçekleşmiştir.  Bazen de istenilen ve arzu edilen şekilde olmasını istediğimiz olaylar vardır.  Türkçemizde bunları “Ne iyi olurdu” gibi bir temenni c...

    Aynı şey değil bu iki kavram. Siyaset yönetme sanatı ve peygamber mesleği, politika ise çok yönlü yalan ve kandırma becerisidir. Uzun uzun izahat yerine, örneklerle açıklamak isteriz: Onbinle...

TOP