İşte Bu Bayrak ÇIKTI

İşte Bu Bayrak ÇIKTI

Hilelerle Çanakkale

Hilelerle Çanakkale

Duygu dolu şiir sevenlere

Şu Bogaz Harbi

Şu Bogaz Harbi

OSMANLI DİLE GELSE

 

İttihat Terakki’cilerin maceraperestlikleri ve acemilikleri yüzünden I.Dünya Savaşı’na sokulan Osmanlı Devleti, yaklaşık 5 yıl tüm cephelerde onlarca defa savaştıktan sonra, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı Mondros Mütarekesi ile dünyaya veda sürecine girmiş, 1922’de ise tarihten silinmiştir.
Mondros Mütareke’sinin tahliline girecek değiliz. Ama şu kadarını söyleyelim, başta İngiliz ve Fransızlar olmak üzere, batılı müstevliler bu elim mütarekenin şartlarına bile uymamış, keyfi yorumlamalarla maddeleri teker teker çiğnemiş, aşağılık uygulamalar yapmışlardır.
Mesela, “mütareke” demek, imzalandığı anda silah bırakmak demek olmasına rağmen, Irak cephesinde Osmanlı ordusunun silah bırakmasını fırsata çevirip, ileri harekete devam etmiş, petrol havzalarını işgal etmek ihanetinde bulunmuşlardı.
Mesela, İstanbul’u işgal etmeme sözü verdikleri halde, hemen derhal işgal etmişlerdi.
Mesela, İstanbul’u işgal etseler bile, Yunan kuvvetlerini bu işgale dahil etmeme sözü verdikleri halde, sözlerini tutmamışlardı.
Mesela, İstanbul’u işgal ederken keyfi katliamlar yapmışlar, “beyaz at” ile şehre girerek “Fatih Sultan Mehmed Han’a” nazire yapmışlardı.
Mesela’ların anlamı şudur ki; çok ağır şartlar dikte ettikleri Osmanlı Devleti’ne karşı, bu şartların da ilerisine geçen ve tarihte asla kendilerine güvenilemeyeceği imajını bir kere daha pekiştiren uygulamalarda bulunmuşlardı. Böylece Osmanlı’nın tarihten çekilme süreci kısa sürede tamamlanmıştı. 
İngilizin, Fransızın ve diğer müstevlilerin, bu anlaşmanın 100. yılını kutlamaları anlaşılabilir bir durumdur. Ama Osmanlı’nın hayattaki mirascısı mevkiindeki Türkiye’nin bu kutlamalara katılması, anlaşılması zor bir durum olduğu gibi, milletimizi de derinden yaralamıştır.
O halde dahi hoş karşılanamaz ama hadi diyelim ki, diplomatik nezaketler aşılamamış ve katılmak zorunda kalınmıştır. O zaman mağlup ve tarihten silinmiş bir devleti temsil etme mevkiindeki Türkiye’nin temsilcileri, nasıl oluyor da şen şakrak görüntüler verebiliyorlar? Galiplerin ellerine sarılıp gözlerinin içine gülücüklerle bakabiliyorlar? Sevinç ve neşe tokuşturmaları yapmaları nasıl izah edilebilir? Onların, milyonlarca şehidimize sebep olanlar için diktikleri “meçhul asker” abideleri, nasıl olur da ziyaret edilebilir? Zafer taklarının altından nasıl olur da neşeyle geçilebilir?
Bunlar bizleri çok, ama çok derinden yaralamıştır.
Şöyle bir düşünüyoruz da, o mütareke ile tarihe gömdükleri Osmanlı Kurucu ve Sultanları bu günleri görselerdi, acaba ne tepki verirlerdi?
Beraberce tahmin edelim mi?
Önce Süleyman Şah:
“Bre! 8 asırdır yattığım mezarımda bile bana rahat vermeyenler, şimdi neslimin kurduğu ve 7 asır süren devletimizi tarihe gömenlerle nasıl düğün bayram edebilir? Bunlar ne bana, ne de neslime sahip çıkamamışlar!”
Ertuğrul Gazi konuşsa:
“50 yıl devlet kurabilmek için cihad etmiş, at sırtında o cepheden bu cepheye koşmuştum. Kur’an’ın sırları ile müjdelenmiştim. Neslimden gelen 36 Sultan Kur’an Nizamı’nı yer yüzüne yayabilmek için kurulan devletimizi yönetmişler, aleme nizamat vermişlerdi. Alavere, dalavere ile bu kutlu devletimizi yıkanlar, bayram etmeye kendilerine göre belki hak kazanmışlardı. Ama bizi temsil etme mevkiinde olanlara ne oldu da, onların bayramına neşe taşıyorlar. Üstelik benim hayatımı canlandırmaya çalışan diziler çevirerek, bunları izleyerek; bunları toylarında halka izleterek, bizimle övünenlerin yapması kanımıza ve şanımıza dokunmuştur! Keşke bu sahnelere şahit olmasaydım!”
Osman Gazi belki de şunları söyler:
“Allah’ın bize müjdelediği “Ulu Çınarımız” devletimiz 7 asır sürdü ve Kur’an Nizamı üç kıtaya taşındı. Ama üç buçuk kefere bu Çınarımızı kesti diye sevinirlerken, onların bu sevincine ortak olanlarla öbür tarafta hesaplaşmayı beklemekteyim!”
Ya II.Abdülhamid Han ne der?
“İttihatcılar yaptıkları ihtilal ile beni devirdiler, ülkemi de yok ettiler. Onlarla elbette hesaplaşacağım. Ama Devleti Aliyemizi tarihten silen kefere ve fecere ile ortak sevinç yaşayan torunlarımla görülecek ayrı bir hesabım olacaktır.”
36 Sultan ayrı ayrı konuşsa, içlerinden bir tekinin bile bu 100. yıl kutlamalarını tasvip etmesi mümkün olabilir mi? Her ne sebeple olursa olsun keferenin sevincine ortak olunmasını içlerine sindirebilirler mi?
Ne dersiniz, Erbakan Hocamızı da konuşturup “kemik sızlatma” edebiyatı kullanalım mı?
Gerek yok.
Birinci Dünya savaşını sona erdiren, Osmanlı Devletini tarihten silen mütarekenin yıldönümü kutlamalarına Türkiye’nin katılması çok, ama çok büyük yanlış olmuştur. Üstelik orada şen şakrak kutlamalar yapılırken, milletimiz burada taze şehitlerimiz için göz yaşı dökerken.
Olmuşa çare yoktur elbette.
Ama bize teselli olabilecek bir organizenin yapılması mümkündür:
Türkiye Cumhuriyeti’ni doğuran ve asıl bizim için çok önemli olan “Mudanya Mütarekesi” için, 11 Ekim tarihinde bir tören düzenlenmeli ve Paris’teki kutlamalara katılan devletleri bu törenlere davet etmeliler. Çünkü Mudanya Mütarekesi’nde de hepsinin imzası var.
Gelirler mi dersiniz? 
 
BÜYÜK HATA
 
Hiç tanımadınız mı Haçlı’yı,
Törende başı ne diye çektiniz?
“İyi ki yıktınız Osmanlı’yı!”
Bundan başka ne diyecektiniz?
 

Ekrem Şama

      Rüya bu ya, güya Sömürye isimli bir ülkenin vatandaşıymışım. Gelişimini iç ve dış sebepler yüzünden tamamlayamamış bir ülke imiş Sömürye.  Başta Vikingya olmak üzere Küreyi Sele veren güçlü...

  Aslında Sayıştay elemanı olup, defter kitap incelemesi yapmaya gerek yok. Yüzeyden bakınca da çok şey anlaşılabiliyor: Kentsel dönüşüm projelerinde verilen yoğunluğun kat kat arttırılması nelerin ...

Diriliş Ertuğrul filmi AKP’lilerce kendi iktidarlarını anlatıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışılıyor. Şovlarında dizinin oyuncularını bulundurmak, konuşmalarında ismini geçirmek, mitinglerinde müziğ...

    Sekiz tane olayı yorumsuz şekilde alt alta yazarak hatırlatmak istiyoruz: Bir: AKP iktidarının başlangıç yıllarından olan 2003 yılında, 4867 ve 4868 sayılı kanunlar TBMM’de kabul edilmişti. Kı...

  İttihat Terakki’cilerin maceraperestlikleri ve acemilikleri yüzünden I.Dünya Savaşı’na sokulan Osmanlı Devleti, yaklaşık 5 yıl tüm cephelerde onlarca defa savaştıktan sonra, 30 Ekim 1918 tarihinde ...

    Bu yeni bir politika şekli mi acaba? Alay ederek, daha doğrusu dalga geçerek konuşmak ve icraat yapmak. Türkiye’de de, dünyada da, özellikle bizim milletimizle alay edilip dalga geçiliyor. Örne...

    Suriye’de iç savaş çıkmadan önce Türkiye’nin barışçı yollarla bunu önlemesi gerekirken ve bu mümkünken, Amerikan yellemesine gelerek tam aksi istikamette davrandığının teferruatını yazacak değil...

    Tam bir yıl oluyor. Din Adamları Birliği Derneği, kısaca Din Bir Der ile Medrese Alimleri Vakfı, kısaca MEDAV’ın  organize etiği KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ adıyla yapılmış olan Doğu Ve Güneydoğu bölgele...

    İki kere dünya savaşı çıkaran, neticede Filistin’de devlet kuran benim ben! Önce İkinci Abdülhamit’i, arkasından Osmanlı Devletini ve sonradan da Hilafet makamını tarihe gömdürten, böylece Müsl...

  Sen gelmeden önce dünya kısmen huzursuzdu, mutsuzdu. Karışıklıklar vardı. Sen halkına refah vaat ettin. Huzur vaat ettin. Kalkınma vaat ettin. Tüm dünyanın lideri olacağını vaat ettin. Boyundan büy...

  Ey emir komuta ile yazanlar! Ey zemberekli konuşanlar! Ey köşeciler, ey paralı yorumcular! Sizin de çabalarınızla İslam dünyasının içine düşürüldüğü durumdan memnun musunuz? Türkiye’nin çıkmaza ...

    Tarih der ki: “1912-13 Balkan mağlubiyetinde, ordusu, maliyesi, moral motivasyonu çökmüş bulunan Osmanlı Devleti’ni İttihatcılar, bilhassa Enver Paşa, Almanya hayranlığı ve Almanya’nın yenilmey...

  Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti vardı.  1918 yılında Nuri (Killigil) Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü kurtarışı gündeme geldi. Bakü şehitliği ziyar...

    Eylül ayı ve yakın tarih. Sonbahar başlangıcı olmasıyla alakası yok. Bu aydaki bazı günler hatırlattığı olaylar sebebiyle bizi hep hüzünlendirir. Hatta utandırır. 12 Eylül 1980, 11 Eylül 2001,...

    Bu haber ilaç gibi geldi. Ekonomideki terslikler, hayvancılıkta olanlar, hastalık, salgın, Suriye olayları, döviz fiyatları, enflasyon haberlerinden tam bunalmışken bir ışıklı haber yüzümüzü gü...

      15 Temmuz başarısız darbe girişimi hakkında AKP iktidarını en çok rahatsız eden söylem, bu darbe girişiminin “kontrollü” bir hareket olduğu söylemidir. Bu söyleme karşı şiddetle mukabele eder...

  Hayret etmez misiniz?  ABD ile feci bir kapışma yaşadık. Millet ayağa kalktı. Bayrağımıza saygısızlıktan tutunuz da, stratejik müttefikimizin bizi stratejik hedef haline getirmesine kadar müthiş s...

    Ekonomimizdeki depremlerle dolu bir haftayı daha geride bıraktık.  ABD’nin bizden aldığı çelik ve alüminyum maddelerinin giriş gümrük vergilerini iki katına çıkarmasına misilleme olarak, Sayın ...

    45 yıldır Milli Görüş partilerinde siyaset yaptık ve halen de devam etmekteyiz. Gayemiz Türkiye devletinin yönetiminde söz sahibi olabilmek ve ideallerimizi devlet yönetimine taşıyabilmek. 45 y...

    Akparti’yi iktidara getirmek ve orada uzun müddet kalmasını sağlamak üzere ABD ile yapılan pazarlıktan beri geçen 16 yıl.  İşgal, yıkım, zarar, katliam, yalan, dolan, aldatma, sömürme, cebir, d...

  Hani bu AKP savunucularının İmam Şafii’ye isnat edip ulu orta kullandıkları bir söz var ya: “Dostlarımı tesbit etmek için düşmanlarımın attığı okların yönüne bakarım!” Bugünlerde sömürgeci batılı...

    Geçtiğimiz günlerde NATO toplantısı oldu.  Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında bir heyet Türkiye adına bu toplantıya katıldı.  Resim ve videolara baktığımızda, ülkemizi temsil eden heyetin, ...

Milli Görüş’ün tek partisi Saadet Partisi'nin bir ferdi olarak Kıbrıs harekatının 44. Yıl’ında alarm zillerini çalıyor, feryat ediyoruz: Feryadımızın konusu Kıbrıs’tır. O Kıbrıs ki: 14 Asır önce Ha...

    Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yeni hükümet üyelerine başarılar diliyor, hayırlı adımlarında Allah güç kuvvet versin diyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz. Devraldıkları tablo dolayısıyla iş...

TOP