İşte Bu Bayrak ÇIKTI

İşte Bu Bayrak ÇIKTI

Hilelerle Çanakkale

Hilelerle Çanakkale

Duygu dolu şiir sevenlere

Şu Bogaz Harbi

Şu Bogaz Harbi

KIYAM VAKTİ GELİRSE

 

 
Sekiz tane olayı yorumsuz şekilde alt alta yazarak hatırlatmak istiyoruz:
Bir:
AKP iktidarının başlangıç yıllarından olan 2003 yılında, 4867 ve 4868 sayılı kanunlar TBMM’de kabul edilmişti. Kısaca “İkiz Yasalar” ismi verilen bu kanunlarla, Birleşmiş Millşetler tarafından önerilen ve yıllarca sümen altında bekletilen husular kabul edilmiş oluyordu. Bu kanunlarla, Türkiye Cumhuriyeti içindeki bütün halklar kendi siyasal statülerini, yani kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olduktan başka, kendi doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde, kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilme hakkını elde etmiş sayılıyorlardı. Üstelik devletimiz de bu hakların kullanılması için çaba sarfetmeyi kabul etmiş oldu.
Nitekim bunların kabulünden sonra, etnik kimliklerini öne çıkaran bazı siyasi parti sözcüleri, kendileri hakkında bu kanunların gereklerinin uygulanmasını öngören demeçler vermişlerdir.
İki:
2013 yılında zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, eyalet sistemine sıcak baktığının mesajını vermiş, Osmanlı'da bile Kürdistan diye bir eyalet olduğunu ifade etmişti. İşte o sözlerin bir cümlesi:
“Dünyada gelişmiş güçlü ülkelere bakarsanız, bunların hiç birinde eyalet korkusu diye, eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Tam aksine, eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu, güçlenme alametidir.”
Üç:
2016 FETÖ darbe girişiminin hemen arkasından, sonradan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirilen Emekli General Adnan Tanrıverdi şu cümleyi kullanarak bir açıklama yapmıştı:
“"Eyalet sistemi getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin taşra teşkilatı ve devletin yönetim şekli tekrar düzenlenmelidir. Bu sistem hem Kürtlerin ve hem diğer etnik grupların özerklik isteklerini kapsayacak, hem de devlete bağlılık ve aidiyet duygusunu artıracak şekilde oluşturulmalıdır. Her bakanlık kendine bağlı en fazla 6 veya 10 birimi layıkıyla sevk ve idare edebilir. 81 vilayet merkezden dirayetle yönetilemez."
Bu görüşünün kendi şahsi bir görüşü olduğu düşünelemez.
Dört:
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Başkanlık Sistemi’yle birlikte büyük kentlerin yeniden yapılanacağını ifade ederek, eyalet sisteminin bir çözüm olabileceğini açıklamıştır. 
Karatepe bu açıklamayı kendiliğinden yapmış olabilir mi?
Beş:
Referandumda kabul edilen Başkanlık Sistemi ile Anayasa’nın 123. Maddesi değiştirildi.
T.C Anayasası’nın 123. Maddesi “İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzelkişiliği” konusunu içermekte ve ilk şekli “İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulur.” şeklinde iken, 16 Nisan 2017 Başkanlık Sistemi ile Cumhurbaşkanına yetki verilerek; “İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur” şeklinde değiştirilmiştir. Yani Cumhurbaşkanı arzu ederse “Eyalet” sistemi de getirebilir.
Altı:
AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş geçen gün partisinin belediye başkan adaylıkları konusunda açıklamalarda bulunurken  "Her ilin anayasası diyebileceğimiz hazırlıklar yapıyoruz” şeklinde bir cümle sarfetti.
Yedi:
Bir AKP milletvekili heyeti geçen günlerde Federal Almanya’ya bir inceleme gezisi yaptı. Dönüşte heyet başkanı olan İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı özet olarak, “Alman Federal Konseyi Bundesrat'ı ziyaret ettik ve ayrıca Federal Sistem hakkında bilgi alış verişinde bulunduk"  açıklaması yaptı.
Sekiz:
Rahmetli Prof. Dr. Oya Akgönenç’in açığa çıkardığı; AKP İktidarı tarafından Papa heykeli dibinde, Avrupa Birliği Temel Yasalarının kabul edildiğine dair imzalar atılırken, belgelerin ekinde yazılmış bulunan “Güneydoğu Bölgemizdeki” su havzalarının, İsrail’in lehine olarak Uluslar arası bir yönetime devredilmesi konusu tesadüfi bir metin değildir. 
Sadece “sekiz” olay değil. Başkaları da elbet var.
Bunlar hakkında yoruma ihtiyaç duymayacak şekilde anlaşılıyor ki, belki de bir yerlere söz verilmiş olan “Eyalet” sistemi üzerinde çalışılıyor.
Unutulmasın, Kurtuluş savaşımız, yurdumuzun parçalanmasını öngören, yaklaşık 100 sene önce Mondros Mütarekesi ve arkasından “Sevr” paçavrasını yırtmak için, milletimizin topyekün kıyama kalkması ile yapılmış bir cihat hareketidir.
Bugün yine bir Kurtuluş Savaşı vermekteyiz.
Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, birilerinin birilerine söz vermesi üzerine, yurdumuzun parçalanmasını öngören başka paçavralar dayatılmaya kalkışılırsa, milletimiz yeniden kıyama kalkacak, yeni cihadını da gerçekleştirip onları da yırtacaktır.
 
EY İKTİDAR!
 
Çarşambadan iyi planla, gel işini;
Anla artık, perşembenin gelişini!..
 

Ekrem Şama

  “Bu seçimler, yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde  büyük önem arz ediyor.” Bu cümleyi geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Düvel, devlet kelimesinin çoğuludur. Osman...

      Rüya bu ya, güya Sömürye isimli bir ülkenin vatandaşıymışım. Gelişimini iç ve dış sebepler yüzünden tamamlayamamış bir ülke imiş Sömürye.  Başta Vikingya olmak üzere Küreyi Sele veren güçlü...

  Aslında Sayıştay elemanı olup, defter kitap incelemesi yapmaya gerek yok. Yüzeyden bakınca da çok şey anlaşılabiliyor: Kentsel dönüşüm projelerinde verilen yoğunluğun kat kat arttırılması nelerin ...

Diriliş Ertuğrul filmi AKP’lilerce kendi iktidarlarını anlatıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışılıyor. Şovlarında dizinin oyuncularını bulundurmak, konuşmalarında ismini geçirmek, mitinglerinde müziğ...

    Sekiz tane olayı yorumsuz şekilde alt alta yazarak hatırlatmak istiyoruz: Bir: AKP iktidarının başlangıç yıllarından olan 2003 yılında, 4867 ve 4868 sayılı kanunlar TBMM’de kabul edilmişti. Kı...

  İttihat Terakki’cilerin maceraperestlikleri ve acemilikleri yüzünden I.Dünya Savaşı’na sokulan Osmanlı Devleti, yaklaşık 5 yıl tüm cephelerde onlarca defa savaştıktan sonra, 30 Ekim 1918 tarihinde ...

    Bu yeni bir politika şekli mi acaba? Alay ederek, daha doğrusu dalga geçerek konuşmak ve icraat yapmak. Türkiye’de de, dünyada da, özellikle bizim milletimizle alay edilip dalga geçiliyor. Örne...

    Suriye’de iç savaş çıkmadan önce Türkiye’nin barışçı yollarla bunu önlemesi gerekirken ve bu mümkünken, Amerikan yellemesine gelerek tam aksi istikamette davrandığının teferruatını yazacak değil...

    Tam bir yıl oluyor. Din Adamları Birliği Derneği, kısaca Din Bir Der ile Medrese Alimleri Vakfı, kısaca MEDAV’ın  organize etiği KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ adıyla yapılmış olan Doğu Ve Güneydoğu bölgele...

    İki kere dünya savaşı çıkaran, neticede Filistin’de devlet kuran benim ben! Önce İkinci Abdülhamit’i, arkasından Osmanlı Devletini ve sonradan da Hilafet makamını tarihe gömdürten, böylece Müsl...

  Sen gelmeden önce dünya kısmen huzursuzdu, mutsuzdu. Karışıklıklar vardı. Sen halkına refah vaat ettin. Huzur vaat ettin. Kalkınma vaat ettin. Tüm dünyanın lideri olacağını vaat ettin. Boyundan büy...

  Ey emir komuta ile yazanlar! Ey zemberekli konuşanlar! Ey köşeciler, ey paralı yorumcular! Sizin de çabalarınızla İslam dünyasının içine düşürüldüğü durumdan memnun musunuz? Türkiye’nin çıkmaza ...

    Tarih der ki: “1912-13 Balkan mağlubiyetinde, ordusu, maliyesi, moral motivasyonu çökmüş bulunan Osmanlı Devleti’ni İttihatcılar, bilhassa Enver Paşa, Almanya hayranlığı ve Almanya’nın yenilmey...

  Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti vardı.  1918 yılında Nuri (Killigil) Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü kurtarışı gündeme geldi. Bakü şehitliği ziyar...

    Eylül ayı ve yakın tarih. Sonbahar başlangıcı olmasıyla alakası yok. Bu aydaki bazı günler hatırlattığı olaylar sebebiyle bizi hep hüzünlendirir. Hatta utandırır. 12 Eylül 1980, 11 Eylül 2001,...

    Bu haber ilaç gibi geldi. Ekonomideki terslikler, hayvancılıkta olanlar, hastalık, salgın, Suriye olayları, döviz fiyatları, enflasyon haberlerinden tam bunalmışken bir ışıklı haber yüzümüzü gü...

      15 Temmuz başarısız darbe girişimi hakkında AKP iktidarını en çok rahatsız eden söylem, bu darbe girişiminin “kontrollü” bir hareket olduğu söylemidir. Bu söyleme karşı şiddetle mukabele eder...

  Hayret etmez misiniz?  ABD ile feci bir kapışma yaşadık. Millet ayağa kalktı. Bayrağımıza saygısızlıktan tutunuz da, stratejik müttefikimizin bizi stratejik hedef haline getirmesine kadar müthiş s...

    Ekonomimizdeki depremlerle dolu bir haftayı daha geride bıraktık.  ABD’nin bizden aldığı çelik ve alüminyum maddelerinin giriş gümrük vergilerini iki katına çıkarmasına misilleme olarak, Sayın ...

    45 yıldır Milli Görüş partilerinde siyaset yaptık ve halen de devam etmekteyiz. Gayemiz Türkiye devletinin yönetiminde söz sahibi olabilmek ve ideallerimizi devlet yönetimine taşıyabilmek. 45 y...

    Akparti’yi iktidara getirmek ve orada uzun müddet kalmasını sağlamak üzere ABD ile yapılan pazarlıktan beri geçen 16 yıl.  İşgal, yıkım, zarar, katliam, yalan, dolan, aldatma, sömürme, cebir, d...

  Hani bu AKP savunucularının İmam Şafii’ye isnat edip ulu orta kullandıkları bir söz var ya: “Dostlarımı tesbit etmek için düşmanlarımın attığı okların yönüne bakarım!” Bugünlerde sömürgeci batılı...

    Geçtiğimiz günlerde NATO toplantısı oldu.  Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında bir heyet Türkiye adına bu toplantıya katıldı.  Resim ve videolara baktığımızda, ülkemizi temsil eden heyetin, ...

Milli Görüş’ün tek partisi Saadet Partisi'nin bir ferdi olarak Kıbrıs harekatının 44. Yıl’ında alarm zillerini çalıyor, feryat ediyoruz: Feryadımızın konusu Kıbrıs’tır. O Kıbrıs ki: 14 Asır önce Ha...

TOP