BİZ MÜSLÜMANLARIN ZEKATI

 
 
Birleşen batıl ve şer güçlerin yurtlarımızı işgal etmesi!
Yıkılan yuvalarımız!
Girilen harimi ismetlerimiz!
Yerle bir edilen yurtlarımız!
Katledilen kardeşlerimiz!
Yakılan bebeklerimiz!
Tecavüz edilen iffetlerimiz!
Parçalanan çocuk cesetleri!
Fosfor bombaları ile yok edilen gelecekler!
Yağmalanan servetler!
Yıkılan altyapımız!
Kirletilen dünyamız!
Yok edilen geleceğimiz!
Mahvedilen tabii kaynaklarımız!
Kuşatılan Mukaddes Mabedlerimiz!
Bizi kendine hayran bırakan işbirlikçiler!
Pespaye edilen ahlak anlayışımız!
Boşaltılan iliklerimiz!
Alınan gazlarımız!
Ilımlılaştırılan İslam anlayışımız!
Unutturulan cihad görevlerimiz!
Saptırılan zekat anlayışımız!
Biz Müslümanlar, cihadı unutmuşuz, cihadın finansmanından da habersiz hale getirilmişiz!
İslam’ın özünü, yurtlarımızı, canımızı, namusumuzu, iffetimizi, Ayetlerimizi, Hadislerimizi, varlıklarımızı, sınırlarımızı, çizgilerimizi, birliğimizi, dirliğimizi koruyamaz duruma getirilmişiz!
Akıl edemiyoruz! Tevbe Suresi 103. Ayeti Kerime gereğince acil görevimiz iken “Zekat Müessesesi” kurmaktan aciz durumdayız!
Zekatımızın sadece “Fakir” sınıfına verilebileceğini bize öğretmişler. Halbuki Tevbe Suresi 60. Ayeti Kerimesi’nde sayılan diğer yedi sınıfı tamamen unutturmuşlar bize!
“Miskin” sınıfını ve özelliklerini unutturmuşlar!
“Zekat amili” kimdir, görevleri nelerdir, araştırmıyoruz!
“Kalpleri ısındırılacak” sınıfı kimlerdir, öğrenmemişiz!
“Köle” kimdir, zekattaki payı nedir düşünemiyoruz!
“Borçlular” ve bunların hakları nelerdir?
“Yolcu ve yolda kalmış” milyonlar, sığınmacılar, çöllere mahkum edilmiş Müslümanlar hiç umurumuzda değil!
“Fi Sebilillah” demek cihad demek olduğu gözümüzden kaçırılmış! Cihadın tarifini bilmez olmuşuz. Mücahidin kimlerdir, cihada ait alet, malzeme, silah ve gereçleri sanki bize gökten zenbille indireceklerini zanneder duruma getirilmişiz!
Biz zekatı cami kapılarına hasretmişiz! Birkaç dilencinin eline sıkıştırdığımız paraların bizi zekat mükellefiyetinden kurtardığını sanar duruma getirilmişiz!
Yüzlerce milyar liralık zekat potansiyelimizin olduğunu hiç düşünemiyoruz!
Cihad görevimizin asıl finansmanlarından birinin “zekat” olduğu bize unutturulmuş! Bunun Allah’ın emri olduğunu düşünemiyoruz!
Bizim yurtlarımız işgal altında!
Biz bombardıman altındayız!
Ve biz cihad etmeyi, cihadı finanse etmeyi bilmez durumdayız!
Zekat için elimizi cebimize attığımızda “Aman zekat sadece ve yalnız fakirin hakkıdır, başka yere verilmez! Zinhar cihada verilmez” anlayışı karşımıza dikiliyor!
Aslında bombalanan bizim idrakimiz de haberimiz yok!
 
 
 
BAL YALAMAK
 
“İslam şifalı bir baldır” deriz de,
Parayı deste deste balyalarız!
Tadını tarif eden bizleriz de,
Kavanozun dışından bal yalarız!
 
Ekrem Şama
 
TOP