İşte Bu Bayrak ÇIKTI

İşte Bu Bayrak ÇIKTI

Hilelerle Çanakkale

Hilelerle Çanakkale

Duygu dolu şiir sevenlere

Şu Bogaz Harbi

Şu Bogaz Harbi

EYALET KÂBUSU

 

 
 
Rüya bu ya, güya Sömürye isimli bir ülkenin vatandaşıymışım.
Gelişimini iç ve dış sebepler yüzünden tamamlayamamış bir ülke imiş Sömürye. 
Başta Vikingya olmak üzere Küreyi Sele veren güçlü ülkeler, Sömürye’nin kaymağını yedikten başka, topraklarında da gözleri varmış. Dışarıdan ülkeyi yıkmak için uğraşırlarken, içeriden de terör ve kargaşa çıkararak kaos ortamı oluşturmaya çalışırlarmış. Ayrıca da Sömürye’nin başında olmasını istemedikleri kralları da içerideki adamlarını kullanarak, ihtilal veya diğer metodlarla alaşağı etmeyi çok iyi becerirlermiş.
Günün birinde gözlerine kestirdikleri bir kral adayını ikna etmeyi başarmışlar. Onu tahta çıkarmanın karşılığında “Kocaman İsrail Planı” olan KİP’in, çok faydalı bir plan olduğuna inandırarak, bu planı beraberce yürüteceklerine dair söz almışlar. Bu şartla onu tahta çıkarmışlar. Başta asrın süper devleti olan Vikingya olmak üzere Küreyi Sele veren güçlü ülkeler, tahta çıkardıkları Kral’ı şöyle ikna etmişler:
“Bizler KİP ile Ortadoğu ülkelerine demokrasi ve insan hakları getireceğiz. Sizin içinizde de bazı rahatsızlıklar var. Bundan dolayı terör oluşuyor. Sizin de “eyalet” sistemi oluşturarak bu rahatsızlıkları bastırma şansınız var. Bu sisteme geçerseniz geçen asırda kaybettiğiniz büyük ve geniş devletinizi tekrar kurma şansı elde edeceksiniz. Çünkü o eski devletiniz “eyalet” sistemi ile üç kıtaya hükmetmeyi başarmıştı. Siz de yapabilirsiniz. Hem de komşu devletlerde oluşacak olan “eyaletleri” gücünüzle himaye edebilir, sınırlarınızı bir anda petrol bölgeleri dahil genişletme şansını yakalayabilirsiniz.”  
Böyle demişler ama eski devletimizin güçlü olduğu zamanlarda “eyalet sistemi” ile daha da güçlendiğini, ama gerileme döneminde aynı “eyalet sistemi” ile çöküşünün hızlandırıldığını söylememişler. Kral da etrafını saran müşavirlerinin dalkavukluk bombardımanı altında hareket ettiğinden, bu gerçeği kendisine anlatan olmamış. Bunu fırsat sayan Küreyi Sele veren ülkeler Kral tahta çıkar çıkmaz, sonradan “ikiz doğuracak” kanunları çıkarttırarak “eyalet” işini garantiye almışlar. Böylece KİP için, işin en başında dev bir adım atmış oluyorlarmış. 
Sümürye ülkesinin halkının büyük çoğunluğu bu eyalet sistemine karşı olduklarından, Kral da halkı alıştıra alıştıra hazırlıklarını yapıyormuş. Kaşla göz arası “eyalet” sistemine geçebilmek için gerekli yetkiyi de, kendini alkışlatarak elde edivermiş. Vikingya’ya verdiği sözleri bir an önce yerine getirebilmek için işleri hızlandırmış. Gönderdiği heyetler güçlü devletlerdeki eyalet sistemini iyice inceliyorlar ama eyalet sistemi sebebiyle yıkılıp tarih olmuş ülkeleri görmezden geliyorlarmış.
İşte rüyam da tam burada hızlandı. Tahta iyice alışan Kral, Vikingya ve diğer Küreyi Sele veren ülkelere verdiği sözü yerine getirmek amacıyla bir gece ansızın, bir “kanun hükmünde ferman” hazırlayarak, çoktan beri üzerinde çalıştığı”eyalet” sistemini devreye sokuverdi. Buna göre Vikingya’nın onbinlerce gemi ile gatirdiği ağır silahların bulunduğu Ege tarafında, birkaç vilayeti bir araya getirmiş, bu vilayetleri “eyalet” ilan etmiş olduğu Sömürye’nin diğer bölgelerindeki vatandaşlar tarafından duyulur duyulmaz, büyük bir homurdanma başladı.
Ellerinde, kazma, kürek, yaba, balta, gibi kavga sembolü aletler olduğu halde, pankartlarla milyonlarca vatandaş payitahta doğru öfke selleri gibi akmaya başladı. “Bizi de mi kandırdın?”, “ Ne hakla böyle bir ferman yayınlayabildin?” ,  “Biz ki sana güvendik, uyarıcıları ayıpladık, ama sen  bizi aldattın!” , “Bize yeni bir Sevr mi dayatıyorsun?”, “Geçen yüzyılda kıyam edip parçalanmışlığı önlemiştik, bugün de önleyeceğiz!” yazıları ve benzerleri olduğu halde, akın akın “payitahta” doğru gelmeye başladılar. Tam bu sırada Vikingya adlı Küreyi Sele veren ülkenin Kralı canlı yayına çıkıp,  Sömürye halkına hitap etmeye başladı:
“Biz ki bu eyalet sisteminin oluşmasını bekleyerek size hep katlandık. Herkes oturduğu yerde otursun. Sömürye Kralı’nın kılına zarar gelirse, Sömürye’nin altını üstüne getiririz. Biz ki  KİP için yıllarca hazırlık yapmışız,  Sömürye’yi parçalamaya muvaffak olmuşuz, siz pişmiş aşa su katacaksınız.  Buna seyirci kalamayız!.. Ege kıyılarında füzelerimiz ateşlemeye hazır. Bugünler için hazırlamıştık, Sömürye içinde istediğimiz her noktayı vurabilecek bu füzeleri ateşleyebilir, hepinizi imha edebiliriz.” diye konuşmaya başlamasın mı? Rüyamız kabusa dönüverdi. Kan ter içinde yataktan fırlamışım. 
Başımı ellerimin arasına alıp düşünmeye başladım.
Böyle bir şey olabilir mi?
Güneydoğu sınırlarımıza yığılan onbinlerce TIR dolusu silahın içinde bizim her tarafımızı vuracak füzeler var mıdır?
Düşün de düşün!
Tekrar uyumaya çalışamadım. Korkudan. Ya gördüğüm o kabusun devamını görürsem, diye!
 
BÖLME
 
Bir bütün, bölünce küçülür,
Herkes bunu bilir hendesede!
“Eyalet” bölme değildir, diye,
Yüksek sesle kerhen dese de!
 

Ekrem Şama

      Rüya bu ya, güya Sömürye isimli bir ülkenin vatandaşıymışım. Gelişimini iç ve dış sebepler yüzünden tamamlayamamış bir ülke imiş Sömürye.  Başta Vikingya olmak üzere Küreyi Sele veren güçlü...

  Aslında Sayıştay elemanı olup, defter kitap incelemesi yapmaya gerek yok. Yüzeyden bakınca da çok şey anlaşılabiliyor: Kentsel dönüşüm projelerinde verilen yoğunluğun kat kat arttırılması nelerin ...

Diriliş Ertuğrul filmi AKP’lilerce kendi iktidarlarını anlatıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışılıyor. Şovlarında dizinin oyuncularını bulundurmak, konuşmalarında ismini geçirmek, mitinglerinde müziğ...

    Sekiz tane olayı yorumsuz şekilde alt alta yazarak hatırlatmak istiyoruz: Bir: AKP iktidarının başlangıç yıllarından olan 2003 yılında, 4867 ve 4868 sayılı kanunlar TBMM’de kabul edilmişti. Kı...

  İttihat Terakki’cilerin maceraperestlikleri ve acemilikleri yüzünden I.Dünya Savaşı’na sokulan Osmanlı Devleti, yaklaşık 5 yıl tüm cephelerde onlarca defa savaştıktan sonra, 30 Ekim 1918 tarihinde ...

    Bu yeni bir politika şekli mi acaba? Alay ederek, daha doğrusu dalga geçerek konuşmak ve icraat yapmak. Türkiye’de de, dünyada da, özellikle bizim milletimizle alay edilip dalga geçiliyor. Örne...

    Suriye’de iç savaş çıkmadan önce Türkiye’nin barışçı yollarla bunu önlemesi gerekirken ve bu mümkünken, Amerikan yellemesine gelerek tam aksi istikamette davrandığının teferruatını yazacak değil...

    Tam bir yıl oluyor. Din Adamları Birliği Derneği, kısaca Din Bir Der ile Medrese Alimleri Vakfı, kısaca MEDAV’ın  organize etiği KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ adıyla yapılmış olan Doğu Ve Güneydoğu bölgele...

    İki kere dünya savaşı çıkaran, neticede Filistin’de devlet kuran benim ben! Önce İkinci Abdülhamit’i, arkasından Osmanlı Devletini ve sonradan da Hilafet makamını tarihe gömdürten, böylece Müsl...

  Sen gelmeden önce dünya kısmen huzursuzdu, mutsuzdu. Karışıklıklar vardı. Sen halkına refah vaat ettin. Huzur vaat ettin. Kalkınma vaat ettin. Tüm dünyanın lideri olacağını vaat ettin. Boyundan büy...

  Ey emir komuta ile yazanlar! Ey zemberekli konuşanlar! Ey köşeciler, ey paralı yorumcular! Sizin de çabalarınızla İslam dünyasının içine düşürüldüğü durumdan memnun musunuz? Türkiye’nin çıkmaza ...

    Tarih der ki: “1912-13 Balkan mağlubiyetinde, ordusu, maliyesi, moral motivasyonu çökmüş bulunan Osmanlı Devleti’ni İttihatcılar, bilhassa Enver Paşa, Almanya hayranlığı ve Almanya’nın yenilmey...

  Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti vardı.  1918 yılında Nuri (Killigil) Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü kurtarışı gündeme geldi. Bakü şehitliği ziyar...

    Eylül ayı ve yakın tarih. Sonbahar başlangıcı olmasıyla alakası yok. Bu aydaki bazı günler hatırlattığı olaylar sebebiyle bizi hep hüzünlendirir. Hatta utandırır. 12 Eylül 1980, 11 Eylül 2001,...

    Bu haber ilaç gibi geldi. Ekonomideki terslikler, hayvancılıkta olanlar, hastalık, salgın, Suriye olayları, döviz fiyatları, enflasyon haberlerinden tam bunalmışken bir ışıklı haber yüzümüzü gü...

      15 Temmuz başarısız darbe girişimi hakkında AKP iktidarını en çok rahatsız eden söylem, bu darbe girişiminin “kontrollü” bir hareket olduğu söylemidir. Bu söyleme karşı şiddetle mukabele eder...

  Hayret etmez misiniz?  ABD ile feci bir kapışma yaşadık. Millet ayağa kalktı. Bayrağımıza saygısızlıktan tutunuz da, stratejik müttefikimizin bizi stratejik hedef haline getirmesine kadar müthiş s...

    Ekonomimizdeki depremlerle dolu bir haftayı daha geride bıraktık.  ABD’nin bizden aldığı çelik ve alüminyum maddelerinin giriş gümrük vergilerini iki katına çıkarmasına misilleme olarak, Sayın ...

    45 yıldır Milli Görüş partilerinde siyaset yaptık ve halen de devam etmekteyiz. Gayemiz Türkiye devletinin yönetiminde söz sahibi olabilmek ve ideallerimizi devlet yönetimine taşıyabilmek. 45 y...

    Akparti’yi iktidara getirmek ve orada uzun müddet kalmasını sağlamak üzere ABD ile yapılan pazarlıktan beri geçen 16 yıl.  İşgal, yıkım, zarar, katliam, yalan, dolan, aldatma, sömürme, cebir, d...

  Hani bu AKP savunucularının İmam Şafii’ye isnat edip ulu orta kullandıkları bir söz var ya: “Dostlarımı tesbit etmek için düşmanlarımın attığı okların yönüne bakarım!” Bugünlerde sömürgeci batılı...

    Geçtiğimiz günlerde NATO toplantısı oldu.  Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında bir heyet Türkiye adına bu toplantıya katıldı.  Resim ve videolara baktığımızda, ülkemizi temsil eden heyetin, ...

Milli Görüş’ün tek partisi Saadet Partisi'nin bir ferdi olarak Kıbrıs harekatının 44. Yıl’ında alarm zillerini çalıyor, feryat ediyoruz: Feryadımızın konusu Kıbrıs’tır. O Kıbrıs ki: 14 Asır önce Ha...

    Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yeni hükümet üyelerine başarılar diliyor, hayırlı adımlarında Allah güç kuvvet versin diyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz. Devraldıkları tablo dolayısıyla iş...

TOP